Waardecreatie door inkoop: twee congressen

Op zoek naar waardecreatie door inkoop bezocht ik Procura+ in Lissabon en de Conference on Innovation Procurement in Brussel. Terwijl de ene zich richtte op duurzaamheid en de andere op innovatie, vond ik een verrassende samenhang tussen beide ogenschijnlijk verschillende onderwerpen.

De evolutie van inkoop: innovatie als motor, duurzaamheid als bestemming

waardecreatie door inkoop

Na het bezoek aan beide congressen ontdekte ik dat innovatie traditioneel voortkomt uit de organisatie zelf, terwijl inkoop vaak als een remmende factor wordt gezien. Echter, duurzaamheid wordt zowel gestimuleerd door de organisatie als door inkoop, waarbij intrinsieke motivatie een cruciale rol speelt.

Overeenkomsten in succesvolle strategieën

  1. Top-down Steun: Het leiderschap van succesvolle organisaties, of het nu gemeenten, regio’s, provincies of ministeries zijn, omarmt deze inspanningen. Niet alleen door beleidsmaatregelen te ondertekenen, maar vooral door actieve betrokkenheid te tonen. De trotse burgemeester van Lissabon deelde bijvoorbeeld op Procura+ enthousiast de duurzame initiatieven van zijn stad.
  2. Samenwerking: Het vermogen om zowel intern als extern samen te werken, waarbij externe expertise wordt omarmd, bleek van onschatbare waarde te zijn voor succesvolle projecten.
  3. Verantwoordelijkheid: In een cultuur van succes werden teamleden aangemoedigd om elkaar aan te spreken. Niet om te bekritiseren maar om duidelijkheid te verschaffen over afwijkingen van de planning of verminderde betrokkenheid.
  4. Total Cost of Ownership: Het traditionele focuspunt op aanschafkosten wordt uitgebreid naar een breder begrip van kosten. Dit is vooral relevant bij circulaire economieën.
  5. Vroegtijdige Planning: Essentieel is de vroege betrokkenheid van belanghebbenden, waarbij het adagium “samen sta je sterker” hoogtij viert.

De cruciale rol van inkoopvolwassenheid

Een opmerkelijke observatie was de impact van de inkoopvolwassenheid van organisaties. Organisaties met een lage mate van volwassenheid richten zich voornamelijk op de operationele aspecten. Succesvolle organisaties worden echter gedreven door waardecreatie op het hoogste niveau van inkoopvolwassenheid.

De weg naar waardecreatie in inkoop

Het sleutelwoord blijft samenwerking, zowel intern als extern. Dit zijn juist de gebieden waarop minder volwassen organisaties vaak tekortschieten.


Wil jij ook de waarde van inkoop maximaliseren? Ontdek hoe je door innovatie en duurzaamheid te omarmen, jouw organisatie naar nieuwe hoogten kunt tillen. Neem vandaag nog actie en verken de mogelijkheden.

Plaats een reactie