TRIP: voeten in de klei en hoofd in de cloud

TRIP: Traineeship Rijkinkoop Professionals

In 2017 startte TRIP, het Traineeship Rijksinkoop Professionals. Emma Hoogerdijk is één van de trainees van de eerste lichting. Ik kende haar vanuit haar eerste werkplek bij de Belastingdienst. Nu kom ik haar weer tegen bij de Haage Inkoopsamenwerking (HIS). Ze is bijna klaar met haar traineeship en klaar om als professional aan de slag te gaan. Mooi moment voor een goed gesprek.

Wat kun je doen met alle financieel-economische instrumenten?

Emma studeerde Bestuurskunde met als specialisatie Economie , Bestuur en Management aan de Universiteit Leiden. Aanbesteden zat, tot haar (latere) verbazing, niet in de lesstof. In de tijd dat ze nu bij de rijksoverheid werkt, heeft ze wel gemerkt dat dit een goed middel is om te sturen op beleidsdoelstellingen. Want dat is wat haar motiveerde on bestuurskunde te studeren.

Creativiteit en innovatie

Emma wilde na haar opleiding graag aan de slag bij een grote overheidsorganisatie. Graag wilde via een traineeship kennis maken met meerdere onderdelen van een organisatie. Creativiteit en innovatie  waren sleutelwoorden bij haar zoektocht. Toevallig kwam zij bij TRIP terecht. Dat was iets nieuws, net als haar studie. Volgens Emma geen toevalligheid. Tijdens haar selectieprocedure raakte zij steeds beter ingelezen in het aanbesteden. Het onderwerp werd steeds interessanter voor haar.

TRIP langs de IUC’s

De kern van het TRIP programma zijn drie werkplekken bij de verschillende Inkoopuitvoeringscentra (IUC’s) van de rijksoverheid, maar ook twee CDI’s en de Gemeente Den Haag doen inmiddels mee. Emma begon bij de Belastingdienst. Daarna DJI en dan nu de HIS. Tijdens deze periode merkte zij dat de frisse blik van de trainees overal zeer gewaardeerd werd en dat zij makkelijk met iedereen in gesprek kwam. Het werk werd steeds leuker voor haar en ze ziet steeds meer uitdagingen die passen bij haar sleutelwoorden.

Een derde sleutelwoord werd toegevoegd: verbinding. Hiervoor kun je ook lezen: kennis delen. Geen hoofd in de wolken en abstracte denkbeelden, maar in de cloud en praktisch toepasbaar. Het viel Emma namelijk op dat de afstand tussen inkopers, klanten en markt soms erg groot is. Klanten??? Dat woord mag ik van Emma nooit meer gebruiken!

Collega’s zijn geen klanten

Het woord ‘klant’ schept volgens Emma al per definitie een afstand. Dat helpt niet om samen verder te komen. Collega’s is een veel beter woord. Daarmee geef je veel beter aan dat wij samen ergens voor staan. Samen, in gelijkwaardigheid, bezig zijn om rijksdoelstellingen te behalen. Samen ervoor verantwoordelijk voor zijn dat belastinggeld goed besteed wordt. Zoek de verbinding. En die krijg je alleen maar door je in te leven in jouw collega, in de markt. Wat drijft hen? Wat is hun missie of visie?

TRIP naar buiten

Als je verbinding wilt dan moet je niet binnen blijven zitten. Dan moet je een trip maken. Naar klanten, naar collega’s, naar andere IUC’s. Ga kijken wat de behoefte of het aanbod is. Wees oprecht nieuwsgierig. Transparant zijn hoort daar bij. Laat zien wat je doet en wat je kunt. Bedenk hoe je jouw collega verder kunt helpen. Stel de goede vragen en vraag ook door. Dat betekent ook dat je als inkoper ook een verkoper bent. Je kunt bijna zeggen: verleid jouw collega om samen tijd en energie in een inkooptraject te steken. Maak het leuk om bezig te zijn met Maatschappelijk Verantwoord Inkopen of om Launching Customer te zijn!

TRIP naar de toekomst

Wat wil Emma zelf doen vroeg ik als laatste. Projecten starten zei ze zonder na te denken. Contacten leggen met de markt. Bedrijfsbezoeken of marktdagen organiseren bijvoorbeeld. Meelopen in het primaire proces van collega’s. Weten wat ze nodig hebben, waar ze tegen aan lopen. Maar ook het gesprek aan gaan met inschrijfteams voor grote commerciële organisaties. Wat kunnen zij ons leren over onze uitvraag?

Meer ruimte creëren voor het MKB. Bijvoorbeeld door voorlichting te geven over aanbestedingsprocedures. Maar ook die procedures versimpelen. Denk hierbij aan het experiment van de HIS met het aanbesteden op een paar A4-tjes. Emma bleek dan ook een voorstander van het slimmer gebruik maken van de percelenregeling.

Voeten in de klei, hoofd in de cloud

Ik vond het enthousiasme van Emma heel aanstekelijk. Wat mij betreft is het TRIP project een groot succes. Jonge mensen komen binnen, worden steeds enthousiaster en hebben goede ideeën.

Laten we met zijn allen dit project echt succesvol maken door deze jonge mensen de ruimte te geven voor de uitwerking van hun ideeën. Niet gelijk stoppen als er iets mislukt, maar daar lering uit trekken en doorgaan. Op die manier houden we onze voeten in de klei en hebben we ons hoofd in de cloud.

Wil jij ook de TRIP van je leven maken? Meld je dan hier aan.

Plaats een reactie