Strategisch leveranciersmanagement Rijkswaterstaat

Het InkoopUitvoeringsCentrum Bedrijfsvoering (IUC BV) van Rijkswaterstaat heeft het contract- en leveranciersmanagement goed ingericht. Dat bleek uit de resultaten van de MSU+ audit. Hoog tijd dus om bij Marieke van Weerdhuizen (Contractmanager Categorieën Kantoorinrichting en Kantoorartikelen) en Jeroen Bargeman (Strategisch Inkoopadviseur) langs te gaan en te vragen hoe dat komt. Zij vertelden dat zij een vast programma voor strategisch leveranciersmanagement hebben dat uit vijf stappen bestaat. De eerste stap is het classificeren. Alle leveranciers worden geclassificeerd volgens zeven vastgestelde criteria en wegingsfactoren.

Kwalificeren

In stap twee, het kwalificeren, wordt richting gegeven aan de intensiteit van het leveranciersmanagement. Allereerst worden de leveranciers, op grond van hun score in stap één in vier verschillende categorieën ingedeeld.
Overige leveranciers zijn degenen waar je in eerste instantie weinig aandacht aan wilt schenken. Performance leveranciers hebben hoogstens een beperkte invloed op het primaire proces. Zij dragen wel bij aan een efficiënte bedrijfsvoering. Ook hebben zij grote invloed op de kosten. Development leveranciers hebben (potentieel) een grote toegevoegde waarde op innovatie en invloed op het primaire proces. Ze kunnen een significante invloed op de kosten hebben. Break-through partners bieden veel toegevoegde waarde. Ook hebben zij grote invloed op de kosten. Rijkswaterstaat is voor deze leveranciers een key-acount.

 

Regime vaststellen

Vervolgens wordt bij elke categorie een regime vastgesteld dat loopt van ad-hoc tot joint venture. De regimes verschillen op onder andere de volgende aspecten: interactie, intensiteit, elementen die gemanaged moeten worden en de tijdsperiode. De management focus wordt bepaald op basis van output, proces en governance.

Meten

Voor alle leveranciers wordt een voortgangsrapportage gemaakt. KPI’s. vormen de basis Deze rapportage wordt besproken in operationele, tactische en strategische overleggen die allen een vaste frequentie en vaste agenda hebben.

Al deze processen zijn vastgelegd en geaccordeerd. Rapportages worden centraal opgeslagen en zijn makkelijk vindbaar.  Dat leidde tot een hoog huidig  niveau voor de MSU+ processen die gerelateerd zijn aan leveranciersmanagement. Het IUC van Rijkswaterstaat is overtuigd van deze aanpak en heeft dan ook de ambitie om nog verder door te groeien op deze processen.

Plaats een reactie