Scriptieprijs voor contractmanagement 2020

De Jan van Beckum scriptieprijs voor contractmanagement werd dit jaar voor de vierdekeer uitgereikt. Gezien het aantal inzendingen heeft deze scriptieprijs inmiddels naam gemaakt bij Hogescholen en Universiteiten. Drie inzenders waren genomineerd voor deze prijs. Ik had de eer om in de jury te zitten en de lastige taak een winnaar aan te wijzen.

scriptieprijs contractmanagement 2020

Maatschappelijke waarde

De scriptie van Elise Dekker ging over de maatschappelijke waarde die contractmanagement kan realiseren. Zij deed haar onderzoek bij UMC’s in Nederland. In eerste instantie verwarde ik de term maatschappelijke waarde met Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Tim Robbe gaf een heldere definitie: de impact die een organisatie maakt op de maatschappij middels een aanbesteding. Het gaat dan bijvoorbeeld om duurzaamheid, rechtmatigheid, efficiëntie en effectiviteit. Voor een UMC speelt bijvoorbeeld ook cliënt- en medewerkertevredenheid een rol. Dat is dus veel breder dan MVI. Dat betekent dus ook meer noodzaak tot visie en beleid vanuit de top, sturen op KPI’s, draagvlak creëren bij medewerkers. En een belangrijke rol voor contractmanagement.

Grip op contractmanagementools

Iedereen die de DEAL! leest weet al waar de scriptie van Evelien Zevenbergen over ging. In #5 (september 2020) staat namelijk een artikel van haar hand. Daar kan ik dus kort over zijn. Evelien koppelde 25 essentiële functionaliteiten van tools aan het volwassenheidsniveau van contractmanagement. Interessant artikel voor iedereen die bezig is met de aanschaf voor een tool voor contractmanagement.

Professioneel inrichten van de inkoopfunctie en het contractmanagement

Jara Schimmel deed onderzoek naar de professionalisering van het inrichten van de inkoopfunctie en het contractmanagement. Tot mijn genoegen maakte zij bij haar onderzoek gebruik van het MSU+ model. Dat wordt in mijn beleving veel te weinig gebruikt binnen de overheid. Het model leent zich prima om op basis van de uitgevoerde analyse te komen met praktische aanbevelingen. Dat bleek ook wel uit de scriptie van Jara.

Studenten zijn al goede adviseurs

Wat mij opvalt in de drie jaar dat ik in de jury van deze scriptieprijs zit, is het hoge niveau van de scripties. Contractmanagement wordt steeds belangrijker bij organisaties. Opleidingen merken dat. Zij besteden dan ook meer aandacht aan contractmanagement. Dat zie je niet alleen gelijk terug in het aantal ingezonden scripties, maar ook in het niveau. Studenten zijn al goede adviseurs, zo blijkt. Dat is goed voor de verdere ontwikkeling van dit vakgebied en daar speelt deze scriptieprijs een mooie rol in.

En de winnaar is….

Dit jaar was het wel heel spannend. De jury had dan ook veel moeite met het aanwijzen van de winnaar. Uiteindelijk kozen we voor de scriptie van Evelien. Zij kreeg een cheque van maar liefst 2.000 euro, een CATS CM training en een podium op de Nationale Contractmanagement Conferentie 2021 om naam te maken in de vakwereld. Elise en Jara werden beloond met deelname aan een CATS CM training. Ik wens alle drie de dames heel veel succes in hun verdere carrière en hoop dat zij blijven bijdragen aan dit mooie vakgebied!
Ik ben nu al benieuwd naar de scripties van volgend jaar!

scriptieprijs contractmanagement 2020

Plaats een reactie