Professionalisering van contractmanagement bij de Rijksoverheid

Op vrijdag 2 december vond er een speciale bijeenkomst van het leernetwerk contractmanagement plaats. De contractmanagers van de 34 inkoop categorieën waren bij de rijksacademie om met CPO André Weimar in gesprek te gaan over de verdere professionalisering van het contractmanagement binnen de rijksoverheid.

De opkomst was bijzonder hoog, mede door de aanwezigheid van een aantal categoriemanagers, de portfoliomanagers voor ICT, Organisatie & Personeel en Facilitair, de Coördinerende Directeuren Inkoop (CDI’s) van de ministeries van Infrastructuur & Milieu en van Veiligheid & Justitie en beleidsmedewerkers van het ministerie van Binnenlandse Zaken, het ministerie dat verantwoordelijk is voor het rijks inkoopbeleid. Deze hoge opkomst gaf duidelijk aan hoe sterk het onderwerp Contractmanagement in de aandacht staat.

Thema’s voor professionalisering

Na een korte introductie van dagvoorzitster Agnès Kusters van Visiescope ging de groep snel uiteen om zich te buigen over vier onderwerpen: Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden; Kwaliteit & Kwantiteit; Tegenstrijdige belangen en Informatiesystemen.
Geconstateerd werd dat de sturing nog niet volledig is uitgewerkt. Vooral in de afstemming tussen het decentrale en centrale contractmanagement kan nog wel een slag gemaakt worden. Dat geldt ook voor de rijksbrede informatievoorziening. Gelukkig loopt daar al een rijksbreed programma voor. Daarnaast lopen de belangen van de interne klant niet altijd synchroon met de rijksbrede afspraken. Dat wordt extra lastig als die klant onderdeel is van hetzelfde ministerie als waar de betreffende categorie gehuisvest is. Daarnaast werd geconstateerd dat het moeilijk is om genoeg gekwalificeerd vast inkooppersoneel te vinden.
André gaf aan deze punten voor hem een ondersteuning waren van de eerste uitkomsten van het onderzoek naar het functioneren van het inkoopstelsel.

Contractmanagement bij de Rijksoverheid
Dagvoorzitster Agnes Custers

Contractmanagement bij de RABO

Daarna was het woord aan Janine Rademakers, tot voor kort werkzaam bij de RABO bank waar zij bij één van de afdeling het leveranciersmanagement heeft opgezet. Dat bleek een inspirerende presentatie. Niet alleen omdat de uitgangspunten heel herkenbaar waren, maar ook de thema’s waarop Janine de professionalisering had ingezet. Haar boodschap: samenwerken kun je organiseren.
Dat laatste kwam weer terug in het laatste gedeelte van deze boeiende ochtend: de communicatie met alle stakeholders moet verbeterd worden; duidelijkheid over rollen, taken en verantwoordelijkheden is hier een hulpmiddel bij; geen doel. Wat ook helpt is een breed gedragen visie over contractmanagement. Andere hulpmiddelen zijn KPI’s, niet alleen voor de inkoop, maar ook voor de professionalisering. Dat bleek ook uit de presentatie van Janine: zij voerde haar proces uit aan de hand van het INK model. Binnen de rijksoverheid gebruiken wij hier het MSU+ model voor.

Organisator Nicole van der Poort

De hoge opkomst was al een signaal van het belang van deze bijeenkomst; het applaus voor de organisatoren, die afsloten met het aanbod aan Andre Weimar dat de aanwezige contractmanagers graag willen meedenken over en meehelpen aan de verdere ontwikkeling van het inkoopstelsel, was een ander helder signaal van het commitment van deze groep en hun passie voor dit vakgebied.

Plaats een reactie