MVOI: wat kan wèl?

banner MVOI bij Defensie

Alweer voor de derde keer organiseerde de Directie Inkoop van COMMIT van het Ministerie van Defensie het jaarlijkse MVOI-congres (Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen). De eerste twee versies waren nog in de Coronatijd. We begonnen als MVI-congres, alleen voor onze inkopers. Het jaar daarop nodigden we ook onze opdrachtgevers uit. En dit jaar gingen we nog een stap verder door het uitnodigen van onze opdrachtnemers via de NIDV. Onze gedachte hierbij was dat we alleen samen de grootste strijd in onze geschiedenis kunnen aangaan: de strijd tegen klimaatverandering. Ook nodigden wij onze collega’s vanuit de Rijksoverheid uit omdat wij het belangrijk vinden onze kennis te delen. Samen leidde dat tot 200 aanwezigen die een boeiend programma volgden.

MVOI: Richten

Het congres werd, net als verleden jaar, geopend door onze staatssecretaris Christophe van der Maat. Bij Defensie beschermen we wat ons dierbaar is, zo begon hij. Duurzaamheid speelt daarin een grote rol want klimaatverandering heeft niet alleen invloed op onze omgeving; het heeft ook invloed op onze veiligheid en de veiligheid van komende generaties. Het is dus belangrijk dat we blijvend werk maken van een toekomstbestendig Defensie. Binnen MVOI wordt opdrachtgeven bewust voor Inkopen gezet want als duurzaamheid vroeg in het inkoopproces wordt opgenomen, hoe meer effect het heeft.

Door samen met de leden van de NIDV onze kennis en kunde te bundelen, pakken we meer duurzame kansen. Zo kunnen we samen kijken naar wat wel kan want Defensie is een uitdagende sector om te verduurzamen. Maar dat houdt ons niet tegen. Zo heeft Defensie het afgelopen jaar op verschillende manieren duurzaamheid en hergebruik in de in de organisatie geïntegreerd, defensietelefoons zijn circulair gemaakt en militaire uniformen worden nu gerecycled.

November verleden jaar ondertekende de Stas namens Defensie het MVOI Manifest. De ondertekening was een belangrijke stap richting een veilige en groene toekomst. Nu verdient de uitvoering alle prioriteit.  Onze geplande acties zijn opgenomen in de uitvoeringsagenda duurzaamheid Defensie. Denk aan een afwegingskader voor het verduurzamen van materiaal of aan het onderzoek naar de mogelijkheid van nul-emissie voertuigen in operaties.

Het is duidelijk, Defensie moet anders handelen en we gaan anders handelen. Maar dat kunnen we dus niet alleen. Het vraagt ook wat van onze inkopers, behoeftestellers én leveranciers. Ook zij moeten nadenken over wat wel kan.

MVOI congres 2023

MVOI: Inrichten

Daarna was het woord aan de een na hoogste militair van Nederland: de plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten; viceadmiraal Boudewijn Boots. Samen met, Jan Terlouw (directeur SAAB en voorzitter platform Duurzaamheid, Milieu en Veiligheid van de NIDV) en Roselinde Wijman, onze directeur Inkoop ging hij het gesprek aan met als thema MVOI, Wat kan wel? De sprekers zaten op 1 lijn. Niets doen is geen optie. We moeten samen aan de slag en gebruik maken van elkaars kennis en kunde. Dat is goed voor het klimaat, voor Defensie en voor de Nederlandse Defensie-industrie. Ook veel aandacht voor het thema Circulariteit. Ook daar is veel winst te behalen. Jan Terlouw daagde Defensie uit  om meer functioneel te specificeren. Daarmee kan het bedrijfsleven laten zien dat er meer mogelijk is dan de opdrachtgever denkt.

Verrichten

De volgende spreker was de voormalig CDS Tom Middendorp, beter bekend als de klimaatgeneraal. Hij nam het publiek mee in een fascinerend verhaal over de gevolgen van klimaatverandering en de betekenis ervan voor Defensie. Tom liet zien dat onze missies vooral symptoombestrijding zijn. De echte oorzaak van veel problemen in Afrika is de toenemende droogte. Hij liet ook een mooi voorbeeld zien van een innovatieve oplossing: de sun glacier. Een Nederlands uitvinding waarmee water uit de lucht gehaald wordt. Dat lost het probleem van bevoorrading op en het zorgt voor een enorme reductie van plastic afval. Lees vooral zijn boek. Ik kan het aanbevelen. Lees hier mijn recensie.

Naleving van Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) is, naast het verbeteren van werk- en leefomstandigheden, ook een manier om spanningen in de wereld te reduceren en past daarom heel goed in de missie van Defensie. Een mooi voorbeeld is de categorie Bedrijfskleding. Maar veel bekender bij het grote publiek is het chocolademerk Tony Chocolonely.

Bibianne Roetert vertelde heel enthousiast over de missie van dit bedrijf en de resultaten die zij boeken. Helaas is dit nog steeds een druppel op een gloeiende plaat want vier van de vijf grootste cacao verwerkende bedrijven letten vooral op hun winstmarge. Met het vijfde bedrijf hebben zij een samenwerking. Steeds meer bedrijven gebruiken de chocolade van Tony Chocolonely in hun producten. De meest recente is Ben & Jerry’s. Daar zijn ze terecht heel blij mee. Mooi bedrijf, mooie missie. Dus als je chocolade koopt…. De deelnemers aan deze middag gingen in ieder geval weg met twee heerlijke repen.

De middag werd afgesloten door Roselinde Wijman. Zij gaf aan dat er bij Inkoop sprake moet zijn van een evenwicht tussen MVOI en operationele belangen. De uitvoering van de hoofdtaken van Defensie vereist immers, naast gekwalificeerd personeel, ook de (tijdige) beschikbaarheid van goederen, diensten en voldoende materieel. Uitgangspunt hierbij is dat de materiële gereedheid en, daaraan gekoppeld, de inzetbaarheid niet in het gedrang mogen komen en altijd zullen prevaleren.

Dat betekent niet dat we onze duurzaamheidsdoelstellingen daarmee zomaar opzij moeten zetten. Met het grote aantal contracten dat wij jaarlijks afsluiten is er altijd wel een mogelijkheid. Dat is de uitdaging waar we voorstaan. Samen met opdrachtgevers en opdrachtnemers zoeken naar de beste oplossingen. Daarbij is innovatief aanbesteden heel belangrijk. Roos gaf aan dat wij veel meer gebruik willen maken van het innovatiepartnerschap en de SBIR. Twee mooie uitdagingen!

Plaats een reactie