MVO: goede voornemens

MVO wordt gelukkig steeds belangrijker. Ook bij Defensie. Het heeft namelijk een grote impact op de missie van Defensie.

Veel mensen nemen zich aan het begin van een nieuw jaar privé van alles voor. Ik ook. Vaak worden die voornemens al snel vergeten. Bij mij dus ook. Gelukkig kennen wij ambtenaren de jaarplanning. Heel SMART opschrijven wat wij allemaal gaan doen. Daar heb ik persoonlijk moeite mee. Moeite, geen weerstand. Volgens mijn Management Drives profiel ben ik namelijk paars-geel. Zeg maar: een hoogover zwevert. Het eerste goede voornemen werd dus al snel om mijn jaarplan zo blauw mogelijk te maken. Brrrrrr! Maar, ‘with a little help from my friends’ staat het er dan toch.

De doelen in mijn jaarplan zijn gebaseerd op het bedrijfsplan van de Directie Materieel Organisatie (DMO) en de uitwerking daarvan in het jaarplan van de Directie Inkoop. Netjes topdown dus. Ik ben fan van het boek Werken vanuit de Bedoeling van Wouter Hart en van de Gouden Cirkel van Simon Sinek. Op die manier heb ik mijn jaarplan dan ook opgezet. In dit blog belicht ik één van mijn drie projecten.

MVO: inkopen vanuit de bedoeling

START MET WAAROM: DE BEDOELING

De DMO zorgt ervoor dat Defensie beschikt over het best mogelijke materieel en IT en levert daarmee een cruciale bijdrage aan de materiële gereedheid en inzetbaarheid van de krijgsmachtonderdelen. Dat doen we langs drie thema’s. Voor mij is dit (deels) het werken vanuit de bedoeling of het Waarom: omdat wij dit als organisatie belangrijk vinden.
In ons bedrijfsplan voor 2021 staan ondermeer doelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen. Daar ga ik graag mee aan de slag! Dat is het andere deel van het Waarom: de intrinsieke motivatie.

MVO: Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven

Het tweede goede voornemen: Laten we het niet meer hebben over MVI, maar over Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven (MVO). De toekomst van deze wereld ligt namelijk niet in de handen van inkopers; daar zijn wij allemaal voor verantwoordelijk. De klimaatverandering, het opraken van fossiele brandstoffen en daarmee de oplopende spanningen in de wereld krijgen steeds meer invloed op de missie van Defensie: Vrede, Vrijheid en Veiligheid. Dat raakt ons allemaal. Dat is waarom wij ons werk doen. Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven is dan een manier hoe daar mee om te gaan. Wat je vervolgens kunt doen is Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

Er wordt weleens tegen mij gezegd: maar MVO staat toch voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Ja, dat klopt. En dat past precies in de bovenstaande redenering. Een ondernemer zegt toch ook niet dat ie Maatschappelijk Verantwoord Verkoopt? Nee, de maatschappelijke verantwoordelijkheid is wat het bedrijf draagt.

Maar dan hebben we twee keer dezelfde afkorting. Ja, ook dat klopt. Dat vind ik juist heel mooi. In de leefwereld, waar mensen met elkaar omgaan, hebben vraagsteller en aanbieder dezelfde wens: het nemen van maatschappelijk verantwoordelijkheid. Daarmee ontstaat toch ook een win-win situatie en kan er toch ook meer maatschappelijke waarde gecreëerd worden? Hoe mooi is dat?!

MVO: DE LEEFWERELD

Ik schreef het al. Dit jaarplan stelde ik niet alleen op. Op mijn manier geef ik een invulling aan de Adaptieve Krijgsmacht. Voor het onderdeel MVO werk ik namelijk de komende tijd samen met zes toppers van buiten Defensie. Twee reservisten, twee inkooptrainees en twee afstudeerders. Allemaal bijzonder gemotiveerde mensen. Eem mooie mix van kennis, ervaring, jeudig enthousiasme en frisse ideeën.

Fris hangt trouwens niet per se samen met jeudig. Dat betekent ook ideeën van buiten de kazernepoort. Die moeten we, waar mogelijk, ook binnenhalen. Gelukkig lopen er daarnaast ook binnen Defensie veel mensen rond die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid oppakken. Al was het alleen maar omdat Defensie vanuit haar missie een enorme maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft!

MVO: DE SYSTEEMWERELD

Binnen de kortste keren had ik al twaalf projecten staan. Dat begint met twee onderzoeken. De ene gaat over het toepassen en het naleven (contractmanagement) van Internationale Sociale Voorwaarden. De ander doet dit voor Social Return. Begin maart komt de PIANOo roadshow digitaal de poort binnen.
Een groot project is het borgen van MVO in het inkoopproces. Middelen daartoe zijn bijvoorbeeld het toepassen van het ambitieweb en de CO2 prestatieladder of het beschrijven van rollen, taken en verantwoordelijkheden in de belangrijkste fase van het inkoopproces: de behoeftestelling. Daar willen we ook een congres over organiseren.

In mijn volgende blogs kom ik hier ongetwijfeld op terug. Ook op mijn andere twee projecten. En ook nog op de mooie dingen die mijn collega’s doen. Ik heb er veel zin in!

MVO

Plaats een reactie