MKI en Defensie willen samen innoveren

De MKI (midden- en kleine industrie) heeft het moeilijk door de Corona crisis. Daarom gaan Defensie en ondernemersorganisatie FME samenwerken. Ze willen zo het innovatievermogen en tegelijk de modernisering van de krijgsmacht versnellen. Dit staat in een nieuwsbericht van Defensie. Ik denk dat Inkoop hier een belangrijke rol kan spelen. Hieronder wat gedachten die bij mij opkwamen na het lezen van dit bericht. Ik heb ze verdeeld in innovatiegericht aanbesteden en in innovatief aanbesteden.

Defensie sluit convenant met FME om de mki door de Corona crisis te helpen.

INNOVATIEGERICHT AANBESTEDEN VOOR DE MKI

Door de COVID-19-crisis investeren bedrijven minder in innovatie. Nederland dreigt daardoor haar rol als koploper op het gebied van innovatie te verliezen. Om dit deels op te vangen, moet bij Defensie juist versneld geïnnoveerd worden.

Innovatie is bij Defensie uiteraard al een belangrijk onderdeel van het Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap. Het verbeteren van de toegang voor het Midden en Klein Bedrijf (MKB of in dit geval MKI) is één van de doelstellingen van de Aanbestedingswet 2012. Met het inkoopvolume van Defensie hebben we het voor deze sector over Inkopen met Impact. De rol van het MKB staat al in de Defensie Industrie Strategie.

Wees launching customer

Launching customership wil zeggen dat Defensie de eerste afnemer is van een nieuw product. Dit kan voor de MKI een bijdrage leveren aan het succesvol naar de markt brengen van nieuwe producten. Het vertrouwen in Nederlandse producten bij buitenlandse overheden kan worden vergroot als aangetoond is dat de Nederlandse overheid het product operationeel toepast. Voor exportdoeleinden, zeker in de defensie- en veiligheidsmarkt, is dergelijk vertrouwen van groot belang. Iedere euro die Defensie aan innovatie besteedt, levert op termijn € 4,5 op voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dat tikt lekker door!

INNOVATIEF AANBESTEDEN VOOR DE MKI

PIANOo signaleert echter belemmeringen voor MKI-bedrijven om deel te nemen aan aanbestedingen, zoals omvangrijke opdrachten, disproportionele geschiktheidseisen, hoge administratieve lasten en langdurige raamcontracten. Een paar oplossingen waar ik aan denk zijn daarom kleine opdrachten, marktconsultaties, dunne bestekken en duidelijke taal.

Zet kleine opdrachten uit

De MKI wordt algemeen gezien als een bron van innovatie. Om die bedrijven een kans te geven moet je daarom kleine opdrachten in de markt zetten. Laat de grotere bedrijven vervolgens die kleine innovaties bij elkaar voegen. Defensie krijgt dan veel meer dan de som der delen. Dat past mooi in de gedachte van het inkoop-ecosysteem.

Gebruik marktconsultaties

Betrek deMKI zo vroeg mogelijk. Daarmee nut je het innovatief vermogen zo goed mogelijk uit. Dan kan via de marktconsultatie. Ik ben nog steeds super trots op de handleiding. Zeker omdat we die gemaakt hebben in nauw overleg met diverse marktpartijen.

Schrijf dunne bestekken

Kleine opdrachten hebben geen dikke bestekken nodig. Grote overigens ook niet altijd! Hou het vooral functioneel om innovatie zoveel mogelijk ruimte te geven. Dit is goed mogelijk. Dat bewijzen de diverse aanbestedingen waar de methodiek van aanbesteden op 3A4 is toegepast. Voor deze sector lijkt mij dit een zegen!

Gebruik duidelijke taal

Binnen een MKI bedrijf lopen waarschijnlijk geen juristen rond. Ga daarom uit van begrijpelijke taal om het mki een kans te geven. Een goede start is Direct Duidelijk. Ja, ook voor inkopers! Laat je inspireren door het verhaal van collega’s bij UBR|HIS Madeleine Dijkman, van Jan van Nunen of van Jordy Vos.

Een goed voorbeeld van een aanbesteding op 3A4 in begrijpelijke taal vind je hier. De opstellers vertellen er enthousiast over in dit interview.

Communiceer anders naar de mki

Marktconsultaties worden vaak gepubliceerd op TenderNed. Maar is dit voor deze doelgroep (en zeker voor start ups) wel zo’n voor de hand liggend medium? Ik denk het niet. Ik denk dat daar een rol ligt voor FME en voor universiteiten. Dat is samenwerken in de gouden driehoek.

CONCLUSIE

Samenwerking met de MKI is niet nieuw voor Defensie. Door de Corona crisis krijgt het wel een impuls. Om het een succes te maken kan Inkoop het proces faciliteren. Betrek de MKI zo vroeg mogelijk, hou de aanbesteding eenvoudig. Dan ontstaat er volgens mij een enorme win-win voor het MKI en voor Defensie.

De SkyHive van de firma Tective Robotics wint Defensie Innovatie Competitie 2019

Plaats een reactie