Marktontmoeting Rijksoverheid Slimme Logistiek, samen én met elkaar.

Op de Internationale dag van de Stad (31 oktober) werd in Den Haag een bijzondere marktontmoeting gehouden. Onderwerp was een mogelijke logistieke hub voor de Overheid. De stad kent een hoge concentratie aan rijksgebouwen die in toenemende mate in het centrum liggen. Hoewel er ontwikkelstappen worden gezet op de wijze waarop panden facilitair ondersteund worden is er nog geen sprake van geharmoniseerde en gestandaardiseerde logistieke processen, gericht op verdere efficiency en duurzaamheid. Dit kan en moet doelmatiger en kan zeker bijdragen aan de vermindering van de filedruk, CO2-uitstoot en fijnstofproblematiek in de regio Haaglanden. Mogelijk kunnen slimmere logistieke stromen ook financiële besparingen opleveren en bijdragen aan verdere standaardisatie en harmonisatie. Hoe pak je dat aan?

Categorie Post

Dit was de casus die door de categorie Post van het inkoopuitvoeringscentrum (IUC) Belastingdienst  tijdens een drukbezochte marktontmoeting op tafel werd gelegd. Deze categorie is verantwoordelijk voor de inkoop van producten en diensten op het gebied van post. Dat gaat verder dan alleen post. Onder deze categorie vallen bijvoorbeeld ook een aantal zelfstandige logistieke contracten. De categoriemanager Post is dan ook nauw betrokken bij de verkenning van slimme logistieke stromen van de Rijksoverheid.Voor bijna alle producten die worden ingekocht door de Rijksoverheid, geldt dat het logistieke proces onderdeel uitmaakt van een groter geheel.

Pilot logistieke hub

Het project start met een proef om ervaring op te doen met een logistieke Hub. Parallel aan deze proef wordende mogelijkheden onderzocht om op te schalen en samen te werken met logistieke partners. Wat dit project namelijk extra interessant maakt is dat er een groot aantal partners bij betrokken zijn die elk hun eigen expertise inbrengen. Zonder de rest tekort te doen, zou ik de intensieve samenwerking met UBR willen noemen.

Marktontmoeting

De middag werd geopend Siep Eilander, directeur inkoopbeleid bij de Nationale Politie; gevolgd door Directeur-generaal Milieu en Internationaal van het Ministerie van I&M Chris Kuijpers. Ruim 80 belangstellenden uit de logistieke wereld en vanuit de overheid namen deel aan deze ontmoeting. In zes verschillende sessies werden in twee ronden verschillende thema’s aan de orde gesteld: Innovatie & duurzaamheid, ICT Informatievoorziening, Toegevoegde waarde van een HUB, Opschaalperspectief, Logistiek management en Samenwerking markt en overheid.

Aan dit laatste thema deed ik mee. Het bleken twee heel interessante sessies te zijn. De deelnemers werd gevraagd eerst hun ideale eindsituatie te schetsen. Vervolgens werd de proef besproken en werd de deelnemers gevraagd hoe de rijksoverheid van proef naar eindsituatie moest komen. Die vragen werden enthousiast opgepakt en uitgewerkt.De quotes die uit de verschillende sessies kwamen gaven een mooi beeld van deze middag. Om er een paar te noemen: Verlangen of Belangen? De ICT kan het maken, Meten is Weten en Wie o Wie heeft de regie?

Conclusie

Het doel van deze marktontmoeting was om met marktpartijen een laagdrempelige dialoog te voeren over vraagstukken die bij dit onderwerp leven, zodat opdrachtgevers en potentiële opdrachtnemers inzicht krijgen in elkaars uitdagingen, belangen, behoeften, mogelijkheden en onmogelijkheden. Aan dat doel voldeed deze middag helemaal. Tel daarbij op dat het uitstekend georganiseerd was, bijzonder transparant en erg ontspannen. En het is nog niet afgelopen want de organisatoren gaven aan:

Vandaag was slechts de start van de samenwerking tussen markt en overheid.

Plaats een reactie