Innovatie en Inkoop: Connect, Convert en Collaborate

Mijn agenda staat de laatste tijd vol met afspraken die over Innovatie en Inkoop gaan. Niet alleen omdat ik het gewoon een heel interessant en veelbelovend onderwerp vind, maar ook omdat veel organisaties er mee bezig zijn. En dat is leuk. Als iedereen zoekende is, dan is het namelijk wat makkelijker elkaar op te zoeken; om met elkaar in contact te staan (Connect). Dat laatste gebeurde verleden week op grote schaal bij het symposium Inspiratie voor Innovatie van de Haagse Hogeschool. Mooie mix van overheid, bedrijfsleven en onderwijs en zo’n 320 deelnemers. Dat is niet niks. Dat geeft aan dat er een behoefte is. De presentaties van de verschillende sprekers leidden in ieder geval tot voldoende inspiratie. Die inspiratie kwam ondermeer van mijn collega’s Joan Prummel(categoriemanager Afval en Grondstoffen) en Marieke van Putten, projectleider Inkoop Innovatie Urgent.

Innovatie moet niet afhankelijk zijn van een enkele enthousiasteling, maar moet door het hele bedrijf, van hoog tot laag gedragen worden. Daar is intern een verandering voor nodig.  (Convert). Dat hoorde ik dezelfde week van Arend Nagel en Anke Zindler van Rijkswaterstaat. Zij waren gastspreker bij het Innovatienetwerk van de Rijksoverheid. Ontzettend leerzaam hoe Rijkswaterstaat met Innovatie omgaat. Mooi ook dat zij die kennis delen. Bijvoorbeeld via de Innovatieagendaen het Corporate Innovatieprogramma. Als je eenmaal bezig bent met dit onderwerp breidt het netwerk zich snel uit. Ook het Ministerie van Veiligheid en Justitie bleek onlangs een innovatieopgave gemaakt te hebben. Leuk om het horen hoe zij dit hebben opgepakt. Binnenkort een gesprek met het ministerie van Defensie over dit onderwerp. Innovatie leeft bij de Rijksoverheid!

Maar ook de verbinding naar de buitenwereld is ontzettend belangrijk. Collaboration met de markt, met onderwijs, met onderzoek. De C van Co-creatie dus. Met onderwijs hebben we al een mooie Collaboration. Zes studenten van de Haagse Hogeschool komen bij ons afstudeeronderzoek doen op het thema Inkoop en Innovatie.
Voor de Collaboration met de markt zijn ook andere inkoopmethodieken nodig. Methodieken die de Communicatie met de markt vergemakkelijken. Ik heb het dan over marktconsultaties, prestatie-inkoop, de concurrentiegerichte dialoog. Allemaal terug te vinden in de Innovatiekoffervan Inkoop Innovatie Urgent.
Maar innovatie is geen feestje van Inkoop alleen. De Connect is hard nodig naar de eigen organisatie, naar de behoeftestellers. 

Goed luisteren naar de klant is een mooi uitgangspunt. Wanneer een organisatie echt oor heeft voor wat de klant wil, zal er onherroepelijk geïnnoveerd worden. Want wie klantgericht is, moet bereid zijn tot verandering en innovatie (Marion De Bruyne, hoogleraar marketing, strategie en innovatie)

Plaats een reactie