Innovatie bij Defensie: open your MIND!

Innovatie is heel belangrijk voor Defensie. Vandaag was ik aanwezig bij de feestelijke opening van de Mindspace, de externe samenwerkingsruimte van MIND.

Innovatie Mindbase

MIND (Militairy INnovation by Doing) is het innovatiecentrum van de Defensie Materieel Organisatie. MIND timmert aan de weg om technische en sociale ontwikkelingen binnen Defensie mogelijk te maken.

Innovatie op een historische locatie

MIND directeur Hans Kuijper ontving ons. Hij benadrukte de historische waarde van de locatie. Verleden, heden en toekomst van Defensie komen hier samen. De Defensie Materieel Organisatie heeft behoefte om de bestaande relaties te verbeteren en relaties met nieuwe potentiële partners te verkennen. Daarom is er in het Innovation Dock een ruimte ingericht waar Defensie, kennisinstituten (MARIN, TNO en NLR), opleidingsinstituten en het bedrijfsleven elkaar laagdrempelig kunnen treffen.
Dat daar behoefte aan is bleek ook uit de woorden van vertegenwoordigers van TNO en NLR (Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum)
Lees ook: samenwerken vanuit de bedoeling

Het Innovation Dock ligt op het terrein van de voormalige Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM). Deze locatie heeft een historisch met Defensie omdat hier onder meer de kruiser De Zeven Provinciën en onderzeeboten van de Walrus klasse gebouwd zijn.

Bron: RDM archief

Innovatie binnen een ecosysteem

Daarna was het woord aan de directeur DMO, admiraal Arie Jan de Waard. Hij ging in het innovatie ecosysteem war Defensie deel van uitmaakt De doelstelling van Mindspace is namelijk de versterking van het ecosysteem van Defensie, kennisinstellingen, bedrijfsleven/startups en onderwijsinstellingen.

Een ecosysteem is een gemeenschap van belanghebbenden in een bepaald werkterrein, in dit geval Innovatie. Deze gemeenschap kenmerkt zich doordat ze bestaat uit gelijken en concurrentie, doordat er samenhang, diversiteit en interactie is. In deze gemeenschap werken belanghebbenden samen aan oplossingen. Hun eigen kortetermijnbelang dienen ze daar vaak niet mee, het langetermijnbelang wel: het geheel werkt uiteindelijk beter.

Een passend van het werken binnen ecosysteem zijn de nieuwe expeditionaire onderzeeboten van de genoemde Walrusklasse. Voor een uitgebreide capability-update werden industrie en kennisinstituten ingeschakeld omdat Defensie daar de expertise niet (meer) voor in huis had.

De admiraal had nog een verrassing voor ons. Hij onthulde namelijk de nieuwe naam van de samenwerkingssruimte: Mindbase. Een heel passende naam volgens mij!

Dank aan beheerder Lars de Graauw en zijn collega’s voor het organiseren van deze bijzonder opening!

Meer lezen?

Defensie gaat sneller innoveren
Defensie Innovatie Strategie
Innovatie bij Defensie
Rotterdam innovatiehaven

Plaats een reactie