Inkooptrends 2015


Traditiegetrouw eindigt elk jaar weer met een lijstje met trens voor het komende jaar. Ook Inkoop heeft zo’n lijstje. Supply Value heeft er zelfs een wereldwijd onderzoek aan gewijd. Nummer 1 dit jaar: ketenoptimalisatie. Nogal een containerbegrip want daar hebben een aantal andere items in de top 10 ook mee te maken: toename van leveranciersbetrokkenheid (5), doelmatigheid (6) en transparantie in de keten (7). Met een beetje goede wil kun je een aantal andere toppers hier ook nog wel onder scharen.

De keten dus. Gebonden door regels en geleefd door slechte ervaringen is dit voor inkopers bij de overheid een lastig item. Dat blijkt al jaren uit de lage scores van de MSU+ benchmark. Toch blijkt er wel een behoefte te zijn om de relatie met de leverancier aan te halen. Niet voor niets neemt het aantal marktconsultaties bij de overheid fors toe en  is prestatie-inkoop ongekend populair in Nederland. Maar dat is pas een eerste stap op weg naar ketenoptimalisatie. Daar is veel meer voor nodig. Ik heb soms wel eens het idee dat de keten nog ontwikkeld moet worden.


Wat mij in het lijstje van Supply Value verder opviel was dat, net als vorig jaar, de (interne) klant mist. En dat is raar. Is inkoop soms een op zich zelf staande eenheid bij de organisatie? Maakt de klant geen deel uit van de keten? Dat zou toch niet mogen. Daarnaast lijkt er ook een tegenstrijdigheid in dit lijstje te zitten. Of positief geformuleerd: het lijkt mij een enorme uitdaging om ketenoptimalisatie te combineren met kostenbesparingen (2) en Total Cost of Ownership (9). Kortom, altijd leuk om dergelijke lijstjes te lezen (ik kijk er eerlijk gezegd altijd wel naar uit), maar nog leuker om te bedenken wat de eigen organisatie gaat doen.
In mijn persoonlijke lijstje staan dan contractmanagement en doelmatigheid (6) hoger. Binnen de Rijksoverheid krijgt digitalisering van inkoopprocessen (8) heel veel aandacht. Niet alleen via Tenderned en Digi-inkoop maar ook informatievoorziening gaat zich sterk ontwikkelen. 
Innovatie wordt een heel belangrijk thema. Niet alleen vanwege de aandacht voor innovatiebevorderende technieken, maar ook de snelle ontwikkeling van informatietechnologie, verouderende infrastructuur, milieu en klimaat, hogere maatschappelijke eisen, bezuinigingen op apparaatskosten, veranderingen in het personeelsbestand en werken als één concern zijn hot items. De huidige oplossingen volstaan niet altijd om deze nieuwe uitdagingen aan te gaan. Innovaties zijn hard nodig.  
En dan concludeer ik dat bij mij samenwerking met leveranciers op 1 staat. Bij de overheid zijn er al een een aantal thema’s die samenwerking in de keten vereisen; ik noem social return, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord inkopen. Dat is al heel mooi. Het kan nog mooier. Daarom zal er volgens mij de komende tijd ook veel aandacht moeten zijn voor de ontwikkeling van soft skills. Skills die nodig zijn voor een goed relatiemanagement, zowel intern als extern.
2015 wordt weer een mooi inkoopjaar. Ik heb er nu al zin in!

Plaats een reactie