Inkoop bij de Belastingdienst

Per 1 september 2016 werk ik bij het Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) van de Belastingdienst als beleidsmedewerker inkoop. Het IUC is een van de twintig inkooppunten binnen de Rijksoverheid en valt onder het Centrum voor Facilitaire Dienstverlening van de Belastingdienst.

Inkoop domeinen

Het IUC werkt vanuit Utrecht en Apeldoorn en is onderverdeeld in drie inkoopdomeinen: Facilitair, Organisatie& Personeel en ICT. Daarnaast zijn wij Rijksbreed verantwoordelijk voor zeven categorieën: Post, Hotel- en vergaderaccomodaties, Representatie (portfolio Facilitair), Leren&Ontwikkelen (Portfolio Organisatie&Personeel), ICT Totaaloplossingen en Enterprise Business Applicaties (portfolio ICT), vakliteratuur& abonnementen (portfolio Communicatie). De categorie Post bestaat al heel lang, bij mijn weten de oudste categorie. Hotel- en vergaderaccomodaties en Representatie behoren juist weer tot de nieuwste.

De drie inkoopdomeinen verzorgen de inkoop voor zowel de eigen organisatie (specifieke inkoop) als de inkoop voor categoriemanagement (generieke inkoop). Onder de eigen organisatie vallen Belastingen, Toeslagen, Douane en de FIOD. Deze teams van inkopers en contractmanagers worden ondersteund door juristen, marktanalisten en bedrijfseconomen. Dat laatste is binnen de Rijkoverheid uniek en geeft de ambitie van ons aan om een toonaangevend inkoopcentrum te zijn. Twee mooie en zichtbare resultaten van onze bedrijfseconomen zijn de EMVI superformule en de leveranciersmonitor. DE EMVI superformule is opgenomen in de toolkit van PIANOo en onderdeel van het cursusaanbod van de RAFEB.

Werken in Apeldoorn

Zelf maak ik deel uit van het team Beleid&Strategie, dat onderdeel is van Inkoopondersteuning. Hier vallen ook de centrale contractadministratie, de inkoopcontrollers en de marktanalisten onder. In Apeldoorn werk ik het fraaie Walter Bos complex. Dit is een van de grootste vestigingen van de Belastingdienst, er werken ongeveer 3500 mensen. In Apeldoorn zijn ook de twee grootste interne klanten gehuisvest: het Centrum voor Applicatieontwikkeling en –onderhoud (CAO) en het Centrum voor Infrastructuur en Exploitatie (CIE). CAO is het bedrijfsonderdeel binnen de informatievoorzieningsketen (IV-keten) dat applicaties ontwikkelt, onderhoudt, integreert en beheert, al dan niet in samenwerking met marktpartijen. CIE is voor de Belastingdienst en de Rijksoverheid dé partner op het gebied van ICT-diensten.

Nieuwe werkzaamheden

Ik ga mij bezig houden met een aantal onderwerpen waar ik ook al bij het Ministerie van BZK aan werkte: kwaliteitsmanagement middels MSU+, Contract- en Leveranciersmanagement en Innovatie. In mijn eerste maand heb ik al veel mooie resultaten en –plannen over deze onderwerpen gezien en gehoord. Ze vallen allemaal onder mijn motto voor de komende 2-3 jaar:

makkelijker kunnen we inkoop zeker maken, leuker ook!

Plaats een reactie