Duurzame toekomst voor Defensie

Een duurzame toekomst is belangrijk voor Defensie. In 2050 is de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen 70% minder dan in 2010. Het is één van de energiedoelstellingen die Defensie zich heeft gesteld. Dat staat in het Plan van aanpak Energietransitie Defensie.

Binnen het thema energie draait het vooral om het terugdringen van het fossiele brandstoffenverbruik. Dat terugdringen is belangrijk omdat de afhankelijkheid daarvan voor Defensie een kwetsbaarheid oplevert. Brandstoftransporten in missiegebieden vormen een groot veiligheidsrisico en de afnemende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen vormt een risico voor de materiële gereedheid en inzetbaarheid.

Uitgangspunten

Bij het doen van investeringen om dit doel te bereiken, hanteert Defensie de volgende 4 uitgangspunten:

‘Biggest bang for the buck’

Wij kiezen voor initiatieven en maatregelen met de grootste impact op de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en CO2-uitstootvermindering. Bij de landmacht houdt een team zich bijvoorbeeld bezig met energieonafhankelijke kampementen. Het test onder meer de mogelijkheden van energieopwekking, -opslag en -distributie. Een resultaat is de Green Energy Mill-tower. Hiermee kan naast windenergie ook via zonnepanelen relatief veel energie worden opgewekt en opgeslagen. De toren is mede ontwikkeld door de Technische Universiteit Eindhoven.

duurzame toekomst Defensie

Operationele meerwaarde

Maatregelen waarmee Defensie de slagkracht, het voortzettingsvermogen en de energieonafhankelijkheid vergroot.

Rendabele businesscase

De kosten en baten van de investering worden meegewogen.

Innovatie

De mate van innovatie van oplossingen wordt nadrukkelijk meegewogen. Een voorbeeld is een casestudie voor een energiezuinige kazerne met het Rijksvastgoedbedrijf en De Bouwcampus. Hierbij zijn de toepassingsmogelijkheden van innovatieve technieken voor een energiezuinige kazerne bekeken. De Bouwcampus is een netwerk waar kennisinstituten, marktpartijen en overheden op zijn aangesloten om innovatie in de bouwsector te stimuleren.

duurzame toekosmt Defensie

MIND your duurzame toekomst

Een ander voorbeeld van samenwerking en innovatie is MIND (Military Innovation By Doing, een afdeling van de Defensie Materieel Organisatie). Daarbij hebben Defensie en kennisinstituut TNO een innovatheek opgezet. Hier kunnen eenheden innovatieve producten lenen en in de praktijk testen. Als voorbeeld de draagbare zonnepanelen die het Korps Mariniers nu test.

duurzame toekomst

Wat ik trouwens ook een goed voorbeeld vind, is de onderwaterspoiler. In samenwerking tussen MIND, de Afdeling Maritieme Systemen van DMO en de marine) heeft Defensie een eerste hull vane aangekocht ten behoeve van het Oceangoing Patrol Vessel (OPV). Deze onderwaterspoiler zorgt o.m. voor reductie van het brandstofverbruik, hogere maximale snelheid en minder beweging van het schip.

duurzame toekomst Defensie

Duurzame toekomst = Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap

Waarom ik deze voorbeelden noem? Omdat het hier steeds gaat om Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap. Het is de behoeftesteller die zijn verantwoordelijkheid neemt omdat de oplossing bijdraagt aan de doelstellingen hij of zij heeft. Het mooie is ook dat milieu en innovatie hier steeds hand in hand gaan. Daarnaast wordt er goed gekeken naar budget, kosten en baten. ‘Value for taxpayers money’ dus. Ook dat is een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Ook op een andere manier investeert Defensie in een duurzame toekomst. Defensie geeft namelijk de Nederlandse economie de komende twee jaar een boost van €280 miljoen. Dat gebeurt met het oog op de economische gevolgen van de coronacrisis. Projecten worden versneld in gang gezet om de Nederlandse bouwsector een impuls te geven.

Duurzame toekomst en Corona

Daarnaast heeft Defensie in het kader van de economische gevolgen van de coronacrisis nog een aantal andere maatregelen genomen. Zo zijn bij diverse materieelprojecten de reactietermijnen in lopende aanbestedingen verlengd, enkele contracten verlengd als de markt geen capaciteit had voor een nieuwe aanbesteding en worden betalingen van facturen versneld.

Uit al deze voorbeelden blijkt ook hoe serieus Defensie de ‘gouden driehoek’ neemt. Een duurzame relatie tussen Defensie, onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven. Met oog voor een duurzame toekomst. Daar gaan wij voor!

Plaats een reactie