Diversiteit&Inclusie

Diversiteit&Inclusie kwam aan het eind van het vorige jaar door een bijzondere actie van onze luitenant-generaal en Topvrouw van het Jaar Elanor Boekholt-O’Sullivan in het nieuws. Mijn collega omschreef het als “Elanor deed een Clausje”.

diversiteit&inclusie
bron: Het Financieel Dagblad
‘Die stropdas heb ik afgedaan, de maandag na de donderdag dat ik was uitgeroepen tot Topvrouw van het Jaar. Ik dacht: welke daad kan ik stellen? Die maandag had ik overleg met de minister, de staatssecretaris en de bestuursraad. Ik kwam binnen, iedereen feliciteerde me. En toen heb ik die stropdas afgedaan en uitgelegd waarom. Dat het een symbolische daad was, dat als je als organisatie een inclusieve en diverse uitstraling wilt hebben, het óók om dit soort dingen gaat.’

Maar wat is diversiteit&inclusie dan?

Diversiteit betekent letterlijk verscheidenheid. Diversiteit is het besef dat elk mens uniek is en er verschillen zijn tussen bepaalde groepen mensen, zoals gender, cultuur, leeftijd, talenten, religie, opleidingsniveau, afkomst, culturele achtergrond, functieverblijfsduur (dienstverband), seksuele oriëntatie en fysieke mogelijkheden. De Rijksoverheid streeft naar diversiteit aan personeel in haar personeelsbestand en naar het zijn van een inclusieve organisatie. Alle ministeries hebben het Charter Diversiteit ondertekend. Met ondertekening van het Charter Diversiteit zegt een werkgever toe een effectief diversiteitsbeleid te bevorderen. Hiermee geeft de werkgever ook uitvoering aan het Sustainable Development Goal (SDG) 10. Daarnaast is in het MVOI Manifest diversiteit&inclusie opgenomen als 1 van de zes thema’s.

In een inclusieve organisatiecultuur worden alle medewerkers actief betrokken en opgenomen in de groep. Waar zij zichzelf kunnen zijn, zich vrij voelen om hun mening te geven, zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen, en waar zij zich in een veilige leeromgeving kunnen ontwikkelen. De Rijksoverheid voert beleid op diversiteit en inclusie met het Strategisch Personeelsbeleid Rijk 2025. Een nieuwe ISO-norm op dit onderwerp is in ontwikkeling.

De rol van Inkoop

De Rijksoverheid kan als werkgever, maar óók als opdrachtgever en inkoper, bijdragen aan een diverse en inclusieve samenleving. Door divers en inclusief in te kopen, kun je het beste uit de markt halen. Samenwerking met diverse mensen levert innovatie en betere producten en diensten op. In diverse teams – die de ruimte krijgen om vanuit verschillende perspectieven en ervaringen te kunnen denken en handelen – verbeteren zaken als besluitvorming, betrokkenheid, aanpassingsvermogen en creativiteit.

Is er een verband met het voorwerp van de opdracht? Diversisteit&Inclusie gebruik je op één of meer van de volgende manieren: als geschiktheidseis; in de selectiefase; in het Programma van Eisen; in de gunningscriteria; in de overeenkomst.

Charter Diversiteit

Het Charter Diversiteit (is een intentieverklaring voor werkgevers. Door ondertekening committeert een werkgever zich aan zelf opgestelde doelen om diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen. De werkgever beschrijft de (specifieke) uitdaging, stelt een Plan van Aanpak op en rapporteert jaarlijks over de voortgang. Je kunt de aanpak van het Charter Diversiteit gebruiken in je aanbesteding. Bijvoorbeeld als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde. Let op dat je alleen eisen stelt aan en beoordeelt op aspecten die relevant zijn voor het voorwerp van je opdracht.

Plaats een reactie