Contractmanagement in vervoering

Bij de Belastingdienst zijn veel auto’s in beheer. Wij  doen niet alleen het contractmanagement voor Belastingen, maar ook voor de FIOD en de Douane. Als één van de vier rijks concerndienstverleners beheert de Belastingdienst bovendien de wagens voor het Rijksvastgoedbedrijf. Dat is al een hele klus. Tel daarbij op de poolfietsen, de externe parkeerplaatsen de deelauto’s en het rittenregistratiesysteem wat compleet vernieuwd gaat worden dit jaar voor ruim 1400 auto’s, dan weet je dat onze contractmanager Patrick Thijsen een hele volle werkweek heeft!

Hij doet dat overigens allemaal niet alleen maar o.a. samen met de productmanager en team Vervoer in Breda. De inkoop van dienstauto’s en het leasen van de auto’s zijn voor het Rijk belegd bij het categoriemanagement. In dit geval bij Defensie. Er is voor gekozen om in diverse percelen de top 5 van automodellen (prijs/ CO2) in het betreffende segment te contracteren.

Contractmanagement is samenwerken

Een mooi voorbeeld van de goede samenwerking met een leverancier is dat Patrick, samen met de leasemaatschappij, alle lopende contracten heeft doorgelopen. Dat leidde tot een zeer forse besparing van enkele tonnen. Veel auto’s hebben een korte looptijd, maar auto’s met veel in-en opbouw gaan juist veel langer mee.

Total Cost of Ownership

Na aanschaf wordt het wagenpark ondergebracht bij een leasemaatschappij. Hierbij is gekozen voor een langer lopend contract. Dat geeft rust en biedt ook andere voordelen, zoals het omgaan met Total Cost of Ownership (TCO). Bij de vervanging van auto’s speelt de leasemaatschappij een belangrijke rol. Elke 4 maanden wordt de TCO van de auto’s berekend. De auto met de beste TCO in het perceel wordt bij vervanging aangeschaft. Om de emotie van gebruikers te beperken en daarmee de aanschaf te vergemakkelijken is er voor gekozen om alleen te leveren in de kleuren zwart, grijs en wit.

Total Cost of Ownership TCO bij contractmanagement vervoer Belastingdienst
Total Cost of Ownership

Green Deal

Het Rijk heeft een Green Deal afgesloten waarin is vastgelegd dat in 2020 20% van het wagenpark van de overheid elektrisch is. De Belastingdienst wil daarbij het goede voorbeeld geven en begint al dit jaar met de vervanging van het wagenpark. Dat betekent tegelijk dat ook elk van de panden van de Belastingdienst een elektrische laadpaal moet hebben. Bijna alle panden van de Belastingdienst hebben al elektrische laadpalen. Dat is voor de huidige situatie voldoende, maar gebaseerd op de 20% norm zal dat betekenen dat er, behalve extra parkeerplaatsen bij de Belastingdienst, op veel meer parkeerplaatsen in alle rijkspanden, laadpalen moeten komen.

Een mooi voorbeeld hoe goed contractmanagement kan bijdragen aan kostenreductie èn aan het realiseren van beleidsdoelstellingen!

logo Green Deal contractmanagement vervoer Belastingdienst
Green Deal

Plaats een reactie