Contractmanagement, bottom-line of next level?

Bijna een jaar geleden schreef ik Contractmanagement, fighting for success naar aanleiding van de eerste NEVI-CRICS contractmanagementdag. Is het gevecht gewonnen en zijn we inderdaad toe aan The Next Level, zoals de titel van het tweede congres luidt?

De noodzaak is er in ieder geval. Zo staat in een recent onderzoek van Aeves naar effecten van de Aanbestedingswet: Met de invoering van contractbeheer en contractmanagement gaat het nog niet goed. Gemiddeld wordt dit onderwerp met een dikke onvoldoende beoordeeld. Het onderwerp contractbeheer en contractmanagement is van alle aspecten, gerelateerd aan de Aanbestedingswet, tot op heden het meest onderbelicht gebleven. 80% geeft de eigen organisatie een onvoldoende voor dit thema.
De schrijvers doen dan ook de aanbeveling: Goed contractbeheer en goed contractmanagement dragen bij aan het verlagen van de besparingsdruk bij overheidsorganisaties. Alleen dan kunnen de geprognosticeerde besparingen ook daadwerkelijk behaald worden! Dat schreven zij ook al in de DEAL! van februari 2013: Het besef groeit dat professionaliteit en het realiseren van besparingsdoelstellingen hand in hand gaan.

Supply Value deed onderzoek naar de inkooptrends voor 2014. En wat lees ik daar: Nummer 2 van inkooptrends 2014 is aandacht voor contractmanagement. Effectief contractmanagement zorgt ervoor dat uw organisatie krijgt wat het nodig heeft. Het maakt afspraken helder, meetbaar en controleerbaar en zorgt ervoor dat gemaakte afspraken worden nageleefd. De focus op deze trend is het grootst bij overheden en semioverheden en bij organisatie met meer dan 250 werknemers.

Dat is hoopgevend, maar toch schrik ik een beetje. Zoiets hoorde ik toch al eerder? Ik blader terug in mijn blogs en lees nog eens “Contractmanagement, de nieuwe hype?” door. Volgens onderzoekers werd 2012 het jaar dat contractmanagement definitief doorbrak. Okay, we schuiven dus twee jaartjes op, ook geen ramp; maar is er in die tussentijd dan niets gebeurd? Na mijn bezoek aan het bijzonder geslaagde Hanze inkoopseminar “Signed, Sealed, Delivered” ben ik geneigd om nee te zeggen. Uit de presentaties van de studenten bleek dat het contractmanagement bij de organisaties waar zij onderzoek deden niet echt ontwikkeld was. De aanbevelingen die zij deden wezen er dan ook op dat er nog steeds sprake was van Fighting for Success en dat de Next Level nog lang niet in zicht is.

Hetzelfde bleek al eerder uit een onderzoek van het NIC, i.s.m. de Hanzehogeschool Groningen waarbij het Nederlands Integraal Contractmanagement Volwassenheids model getoetst werd. Het bleek dat de meeste gemeenten in de steekproef zich nog in de beginfase bevinden van het model dat vijf fasen kent.

Ik ben dan ook heel benieuwd wat de tweede contractmanagementdag gaat brengen. Gelukkig heb ik wel een flinke opsteker. Het eerder genoemde Aeves rapport concludeert: De inkoper of aanbesteder zorgt voor potentiële besparingen, de contractmanager zorgt voor werkelijk gerealiseerde besparingen. Als we dan ook voor ogen houden dat contractmanagement, volgens Cecile van Velsen, een sexy is onderwerp; dan komt dat Next Level er wel!Plaats een reactie