Waardecreatie door inkoop: twee congressen

Op zoek naar waardecreatie door inkoop bezocht ik Procura+ in Lissabon en de Conference on Innovation Procurement in Brussel. Terwijl de ene zich richtte op duurzaamheid en de andere op innovatie, vond ik een verrassende samenhang tussen beide ogenschijnlijk verschillende onderwerpen. De evolutie van inkoop: innovatie als motor, duurzaamheid als bestemming Na het bezoek aan … Lees meer

Diversiteit&Inclusie

Diversiteit&Inclusie kwam aan het eind van het vorige jaar door een bijzondere actie van onze luitenant-generaal en Topvrouw van het Jaar Elanor Boekholt-O’Sullivan in het nieuws. Mijn collega omschreef het als “Elanor deed een Clausje”. Maar wat is diversiteit&inclusie dan? Diversiteit betekent letterlijk verscheidenheid. Diversiteit is het besef dat elk mens uniek is en er … Lees meer

MVOI: wat kan wèl?

Alweer voor de derde keer organiseerde de Directie Inkoop van COMMIT van het Ministerie van Defensie het jaarlijkse MVOI-congres (Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen). De eerste twee versies waren nog in de Coronatijd. We begonnen als MVI-congres, alleen voor onze inkopers. Het jaar daarop nodigden we ook onze opdrachtgevers uit. En dit jaar gingen we … Lees meer

Duurzame toekomst voor Defensie

Een duurzame toekomst is belangrijk voor Defensie. In 2050 is de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen 70% minder dan in 2010. Het is één van de energiedoelstellingen die Defensie zich heeft gesteld. Dat staat in het Plan van aanpak Energietransitie Defensie. Binnen het thema energie draait het vooral om het terugdringen van het fossiele brandstoffenverbruik. Dat … Lees meer