Strategisch leveranciersmanagement

De sleutel tot succesvolle waarde-creatie Strategisch leveranciersmanagement (SLM) is een terrein waarop veel organisaties zich willen ontwikkelen. Dat is wel te verklaren. Organisaties besteden meer en meer uit en worden daardoor afhankelijker van leveranciers. In toenemende mate wordt daarbij ook productontwikkeling aan derden toevertrouwd. Veel bedrijven voelen de urgentie te werken aan nieuwe waarde proposities, … Lees meer

Kerstmissie 2023: Vertrouwen in elkaar

Vertrouwen? Het is bijna Kerstmis, tijd voor overpeinzingen, wensenlijstjes en goede voornemens. Ik richt mij daarbij op de rol van vertrouwen bij inkoop. Dat is bijna een vies woord geworden. Ik vind nog steeds dat de Aanbestedingswet daar flink aan bijgedragen heeft. De basisbeginselen ervan passen prima in de kerstsfeer: non-discriminatie, gelijkheid, transparantie en proportionaliteit. … Lees meer

Inkoop tweedaagse

Vandaag werk ik in het tentencomplex van Purple Nectar en het NEVI Community Event 2023. Ik kan mij even de enige ambtenaar noemen die een kantoor van ruim één hectare heeft. Na de ceremoniële commando overdracht van de directeur COMMIT vond er namelijk de dag erna nog een overdracht plaats: die van commandant opbouw naar … Lees meer

Duurzame energie in de tank

De energietransitie naar duurzame energie raakt ons allemaal, dus ook Defensie. Wij willen in 2030, ten opzichte van 2010, 20% minder afhankelijk wil zijn van fossiele brandstoffen. Dat jaar moet Defensie 50% zelfvoorzienend zijn op het gebied van energie op kampementen in missiegebieden. Voor 2050 moet dat zelfs 100% zijn, terwijl de afhankelijkheid van fossiele … Lees meer

Energie en Duurzaamheid

Energie en Duurzaamheid, het thema van het derde MVO-congres van Defensie. We kunnen al bijna spreken van een traditie. Directeur Inkoop Roos Wijman gaf dat ook aan. Het eerste jaar was het congres alleen voor inkopers, het tweede jaar betrokken we ook de opdrachtgevers en dit jaar waren er ook sprekers en deelnemers vanuit het … Lees meer

De klimaatgeneraal

Het boek ‘de klimaatgeneraal’ is geschreven door Tom Middendorp, voormalig Commandant der Strijdkrachten. Hij schreef dit boek om de lezer aan de hand van zijn eigen ervaringen en andere voorbeelden een gevoel te geven bij de relatie tussen het veranderende klimaat en de enorme gevolgen voor onze veiligheidsomgeving. Ik heb een korte samenvatting geschreven en … Lees meer

Vrede, Vrijheid en Veiligheid: inkopen met impact

Vrede, vrijheid en veiligheid zijn de termen die bepalen waarom Defensie nodig is. Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen. Dat is onze missie. Inkoop heeft daar een belangrijke taak in. Het is onze missie om onze collega’s in binnen- en buitenland … Lees meer

Biobrandstoffen

Biobrandstoffen zijn gemaakt uit plantaardige stoffen of afvalstoffen. Het zijn vloeibare of gasvormige producten waarmee energie op gewekt kan worden of die als brandstof dienen. Biobrandstoffen vormen een alternatief voor fossiele brandstoffen. Binnen de biobrandstoffen bestaan vier generaties. Zoveel generaties onderscheiden is niet eenvoudig is. Daarom gebruikt men tegenwoordig de termen ‘conventioneel’ (eerste) of ‘geavanceerd’ … Lees meer

Energietransitie: we gaan naar de maan

Energietransitie. Waarom? Nou, heel simpel: de wereld staat al een tijd in brand en de vlammen worden steeds hoger. We staan erbij en kijken ernaar. Smeltend poolijs, droogte in Afrika en een stijgende zeespiegel zijn onderwerpen die de voorpagina’s geeneens meer halen. Geen nieuws. Recordtemperaturen in Canada, overstromingen in Nederland en de landen naast ons? … Lees meer

Fossiele brandstoffen

Fossiele brandstoffen zijn onder te verdelen aardgas, aardolie, steenkool en bruinkool. Van de eerste twee worden brandstoffen voor weg, lucht en scheepstoepassingen transport gemaakt. Aardgas Aardgas bestaat voornamelijk uit methaan, maar ook uit kleine hoeveelheden ethaan, propaan, butaan en onbrandbare stoffen. Deze overige stoffen worden verwijderd wanneer het aardgas wordt omgezet naar een brandstof. Het … Lees meer