Circulaire economie: vandaag zaaien, morgen oogsten

IF CEED

In 2013 schreef ik al mijn eerste blog over de circulaire economie. Het thema wordt alleen maar belangrijker, ook voor Defensie. Om gezamenlijke Europese defensieprojecten te ondersteunen is in 2004 de European Defence Agency (EDA) opgericht. EDA is onderdeel van de Europese Unie. Op dit moment zijn 26 staten lid van EDA (Denemarken is geen lid).

Een van deze projecten is het Incubatie Forum voor Circulaire Economie in de Europese Defensie (IF CEED). Het is in 2021 opgericht om de lidstaten te helpen om de Green Deal, Europa’s agenda voor duurzame groei, uit te voeren. De circulaire economie is een van de bouwstenen van de Green Deal. Om te leren van de civiele wereld kunnen ook bedrijven, onderzoeks- en financiële instituten en universiteiten deelnemen. Een echt ecosysteem dus. De doelstellingen van ID CEED zijn:

circulaire economie
  • Incubatie van gezamenlijke projecten;
  • Stimuleren van transnationale innovatieve oplossingen en nieuwe businessmodellen;
  • Doen van voorstellen om de omgevingsimpact van Defensie te verlagen.

IF CEED bestaat uit twee incubatieclusters: Materialen, Innovatieve ontwerpen en Processen en Digitalisering. Binnen elk cluster zijn er een aantal Projectcirkels die zich richten op een specifiek onderwerp. Ik ben zelf lid van de cirkel duurzaam inkopen. Dit voorjaar verzorgde Dave van Noort, commandant van het KPU-bedrijf van het Ministerie van Defensie, dit voorjaar een boeiende presentatie voor deze cirkel.

circulaire economie

De kop van dit blog was de titel van het eerste life congres van IF CEED. Aan deze conferentie namen ongeveer 150 deelnemers uit meer dan 20 verschillende landen deel. Wij bespraken de mogelijkheden hoe de defensiesector zijn ecologische voetafdruk kan verlagen door de promotie en toepassing van de principes van een meer circulaire economie binnen de Europese defensie. Uiteraard, en dat werd ook direct benadrukt door de voorzitter, zonder in te boeten op onze operationele capaciteit.

High level

De conferentie werd geopend door EDA Chief Executive Jiří Šedivý, gevolgd door keynote speeches van Rol Reiland, Deputy Director van het Luxemburgse Directoraat van Defensie, Florika Fink-Hooijer, de Directeur-Generaal Milieu van de Europese Commissie en Kris Peeters, Vicepresident bij de European Investment Bank (EIB). Ook Stacey Cummings, general manager van de NATO Support and Procurement Acency (NSPA) was aanwezig.  Mooi al die namen, maar het geeft voor mij wel aan dat er veel aandacht is voor dit onderwerp. Ik vond de bijdrage van de DG Milieu heel sterk. Een kort stukje:

De transitie naar een circulaire economie, zoals vastgelegd in de Europese Green Deal is een echte systeemverandering. Elke sector heeft daar een rol in. Verhoogde efficiëntie van het gebruik van bronnen, ontwikkelen van nieuwe materialen en een duurzamere publieke inkoop leidt tot meer innovatie en nieuwe businessmodellen. Dit beschermt niet alleen het milieu maar waarborgt de zekerheid van leveringen, zorgt voor nieuwe werkgelegenheid, vermindert kosten voor ondernemingen en haalt het meest uit publieke uitgaven. De transitie naar een meer circulaire economie is een win-win voor Defensie. We moeten allemaal samenwerken om dit waar te maken.

Circulaire economie: de praktijk

Daarna werd het een stuk praktischer met een groot aantal presentaties door de leden van de verschillende projectcirkels. Daarbij vielen mij een aantal dingen op.

Ten eerste zijn veel landen nog zoekend. Of, als referentie naar de titel, de eerste zaadjes zijn ontkiemd. Het is nu zoeken naar een vruchtbare bodem en ondersteuning om verder te groeien (sorry, ik heb een landbouwkundige achtergrond). Veel landen willen heel graag maar hebben (nog) geen concrete projecten. Ze kijken dan vooral naar elkaar om aansluiting bij de ander te vinden. Wel zijn er landen die experimenteren en daarvan mooie resiltaten lieten zien.

Ten tweede: textiel is een van de onderwerpen die in meerdere presentaties naar voren kwam. Ik merkte dat wij daar via het rijksbrede categoriemanagement, heel goed mee bezig zijn en eigenlijk ver vooroplopen. Dat werd ook diverse malen tegen mij gezegd. Mooie opsteker voor onze collega’s van het KPU-bedrijf!

Ten derde: ook de projectcirkels zijn hard op zoek naar projecten. Hiervoor is aardig wat geld beschikbaar. Er is nog ongeveer een maand om voorstellen in te dienen. Lijkt mij een mooie kans voor het Nederlandse Defensie ecosysteem. Dus als je een idee hebt, laat het mij dan weten. Hopelijk kunnen we dan snel oogsten!

Wil je meer weten over IF CEED of je aansluiten bij een van de project cirkels, kijk dan op hun website.

circulaire economie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven