Duurzame energie in de tank

De energietransitie naar duurzame energie raakt ons allemaal, dus ook Defensie. Wij willen in 2030, ten opzichte van 2010, 20% minder afhankelijk wil zijn van fossiele brandstoffen. Dat jaar moet Defensie 50% zelfvoorzienend zijn op het gebied van energie op kampementen in missiegebieden. Voor 2050 moet dat zelfs 100% zijn, terwijl de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen 70% minder moet zijn. Dit zijn hele ambitieuze doelstellingen die alleen door een gezamenlijk inspanning van alle relevante spelers in dit veld behaald kunnen worden.

Een van die relevante spelers is het Defensie Brand- en Bedrijfsstoffen Bedrijf, kortweg DBBB. Dit bedrijf zorgt dat er (duurzame) energie in de tank is van al het vliegend, varend en rollend materieel van Defensie zit. Het DBBB is binnen Defensie de enige expert op het gebied van petroleum handling equipment en inkoop, inslag, opslag, uitslag en retourneren van brand- & bedrijfsstoffen en chemicaliën. Daarnaast vertegenwoordigt DBBB  Defensie binnen het rijksbrede contract afvoer gevaarlijk afval. Jan Willem Cnossen, plv. commandant van het DBBB vertelde hierover tijdens ons MVO-congres.

 Effectiviteit van duurzame energie

Duurzame brand- en bedrijfsstoffen dienen dezelfde prestaties van wapensystemen te garanderen als reguliere (fossiele) brand- en bedrijfsstoffen. Als we kijken naar brandstoffen die bijgemengd zijn met bio-brandstof dan is in het algemeen tot 30% bijmengen mogelijk zonder de prestaties significant te beïnvloeden. Daarboven wordt het al onzekerder en het geldt bovendien niet voor alle systemen. Het vergt daarom veel chemisch technologisch en technisch onderzoek, zeker omdat we 18 verschillende brandstoffen in ons pakket hebben. Met certificaten door de hele keten waarborgen we trouwens dat we geen biobrandstof uit palmolie of voedselgewassen in onze tank doen.

Internationaal

In internationaal verband lopen we praktische problemen aan. Tijdens acties in NAVO-verband wordt uitgegaan van één soort brandstof. Afwijkende brandstoffen moeten we zelf aanvoeren. Dat vraagt om een extra logistieke lijn. Dat is kwetsbaar en duur.

Ook zijn niet alle systemen internationaal gecertificeerd voor biobrandstof. Daarom mocht bijvoorbeeld bij de oefening Frisian Flag geen bio-kerosine gebruikt worden. In het kader van interoperabiliteit dienen duurzame brand- en bedrijfsstoffen ook aan internationale normen te voldoen. Het belang hiervan neemt toe agv intensiveren internationale samenwerking, zoals de integratie met Duitse landmacht.

Kosten van duurzame energie

Duurzame producten zijn vaak duurder dan reguliere. Dit geldt ook voor biobrandstof  (2-3 keer tov reguliere prijs). Wanneer wij bovenwettelijk inkopen (nu 7 % wegdiesel, Defensie 20%) krijgen we dan ook kritische vragen waarom we meer uitgeven dan noodzakelijk.

Innovatie

energie in de tank

Via allerlei pilots en innovatieprojecten proberen en beproeven we van alles, zo langzamerhand komen er projecten in productie. Waterstof lijkt veelbelovend voor zwaardere voertuigen en makkelijker zelf lokaal op te wekken. Voorbeelden zijn: heftrucks bij de landmacht, personele dienstvoertuigen, drones en het convenant dat we met Utrecht sloten. Maar denk ook aan de toepassing van methanol voor schepen.

We gaan er met veel energie tegenaan en zorgen voor steeds meer duurzame energie in de tank!

energie in de tank

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven