Energie en Duurzaamheid

Energie en Duurzaamheid, het thema van het derde MVO-congres van Defensie. We kunnen al bijna spreken van een traditie. Directeur Inkoop Roos Wijman gaf dat ook aan. Het eerste jaar was het congres alleen voor inkopers, het tweede jaar betrokken we ook de opdrachtgevers en dit jaar waren er ook sprekers en deelnemers vanuit het bedrijfsleven. Het vorige congres heette niet voor niets Joint Effort!

Energie van bovenaf

Ik was blij dat, net als vorig jaar, de staatsecretaris van Defensie het congres opende. Dat geeft de betrokkenheid van onze ambtelijke top bij dit thema aan. In zijn speech gaf hij aan wat de recent verschenen Defensie nota betekent voor Duurzaamheid. In deze nota zijn in verschillende actielijnen verduurzamingsacties opgenomen. Al deze acties maken Defensie wendbaarder, minder kwetsbaar en minder belastend voor de (operationele) omgeving. Bovendien draagt Defensie hiermee bij aan de klimaat-doelstellingen van Nederland, de EU en de NAVO. Werken aan duurzaamheid past volgens de staatssecretaris naadloos bij de missie van Defensie: beschermen wat ons dierbaar is. Voor onszelf, maar zeker ook voor volgende generaties. Dat is volgens hem een toekomstgerichte Defensie.  

Naast het thema energie (natuurlijk van groot belang voor onze operationele inzetbaarheid) ging hij ook uitgebreid in op het onderwerp circulariteit. De staatssecretaris sloot af met de conclusie dat het thema duurzaamheid te groot en te belangrijk is om door een enkele directie, ministerie of zelfs als individueel land te worden opgepakt. We moeten we met zijn allen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Dat is goed voor Defensie, goed voor onze mensen en goed voor onze omgeving. Dat lijkt mij een mooie slogan om erin te houden.

Energie in de bedrijfsvoering

energie en duurzaamheid

Daarna was het de beurt aan Tֹülay Berk en Jeroen Haans. Zij zijn bezig met de energietransitie binnen defensie. Tֹülay en Jeroen vertelden wat er de afgelopen jaren al is gebeurd en wat we de volgende jaren van plan zijn. Dat laatste gebeurt via zeven sporen. Daarvoor hebben we (inter)nationale best practices gevonden. Het grote aantal vragen gaf duidelijk aan dit onderwerp leeft bij onze collega’s.

Duurzaamheid en klimaat

Weerman Reinier van den Berg wist ons in een half uur te overdonderen met een groot aantal sheets waarin hij duidelijk de effecten van het menselijk handelen op het klimaat demonstreerde. Het regende voorbeelden waaruit zichtbaar werd dat de afgelopen jaar, ook in Nederland, allerlei records op klimaatgebied gebroken worden. Meestal met catastrofale gevolgen. Gelukkig had zijn presentatie ook een zonnige kant. Reinier is er namelijk van overtuigd dat we de klimaatdoelstellingen gaan halen. Dat baseert hij op vijf pijlers: meer natuur en bos, biodiversiteit en bodem; energie besparen; hernieuwbare energie; circulaire economie en fair proce, true price.

Energie in de tank

energie en duurzaamheid

Jan Willem Cnossen, de plaatsvervangend commandant van het Defensie Brand- en Bedrijfsstoffen Bedrijf gaf ons mee dat het tijd voor actie is op het gebeid van energie en duurzaamheid. En er gebeurt al heel veel bij Defensie. Zo veel, dat ik zijn verhaal in een volgend blog verwerk.

Energieke bedrijven

Ik schreef het al eerder: dit jaar voor het eerst presentaties van bedrijven. Rob Woudman van Teijin Aramid vertelde over het circulaire proces bij het terugwinnen van de vezel die zijn bedrijf produceert. Voor Defensie wordt deze vezel toegepast in ballistische bescherming.

Vincent Schaick van Faes verpakkingen beschreef hun Industrial Packaging Maturity Model. Dit model passen zij toe op verschillende processen en helpt bij het verminderen van hun CO2 foorprint. Bijvoorbeeld door controles in hun productieketen en het omgaan met afvalstromen.

Beide sprekers benadrukten het belang van het vroeg in gesprek gaan met klanten. Hoe vroeger dat is, hoe beter het thema Duurzaamheid een plaats kan krijgen.

Duurzame collega’s

De laatste sprekers waren Marian het Lam en Johannes Hiemstra van de Haagse Inkoop Samenwerking. Zij gingen in gesprek met dagvoorzitter Marco van der Heijden over hun ervaringen bij de inkoop voor zes ministeries. Opvallend was dat bij de verschillende ministeries er andere MVO-thema’s belangrijk zijn. Maar Social Return steekt er bovenuit. Ik vond de uitleg van de MVOI-board heel interessant. Volgens mij ook goed toepasbaar binnen Defensie. Niet als een toets of hoepeltje waar je doorheen moet, maar als loket of steunpunt voor mensen die met MVOI aan de slag willen.

Het einde, de start van een nieuw begin

Roos Wijman sloot dit succesvolle event af. Zij memoreerde nog even de successen van het afgelopen jaar. Duurzaamheid is volgens Roos allang niet meer het domein van bomenknuffelaars. Iedereen is wel overtuigd van het belang. Ook Roos ging in op de defensienota en specifiek op de onderdelen waarin Inkoop genoemd wordt. In die delen komt vaak hext woord ‘capaciteit’ terug. We hebben de komende jaren veel nieuwe inkopers nodig, bij voorkeur met een groen hart. Zij kondigde voor volgend jaar weer een uitbreiding van de doelgroep aan: kennisinstituten. Ook die hebben we hard nodig. Zoals zij in het begin al zei: het is een Joint Effort.  Of om de woorden van de staatssecretaris te herhalen:

het thema duurzaamheid is te groot en te belangrijk om door een enkele directie, ministerie of zelfs als individueel land te worden opgepakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven