Joint Effort: Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap

Op 24 juni vond het eerste Defensiebrede congres Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap plaats. De titel was Joint Effort. Hiermee benadrukken dat wij als medewerkers bij Defensie allemaal een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben.

Joint Effort

Joint Effort met het bedrijfsleven

Dagvoorzitter was Rob van Anhem. Als voormalig categoriemanager bedrijfskleding Rijk heeft Rob mooie resulaten behaald met maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap met de thema’s circulariteit en social return on investment.

Waarnemend Directeur Inkoop Roos Wijman opende het congres. Zij gaf aan dat dit onderwerp steeds belangrijker wordt. Niet alleen vanuit (geo)-politiek belang, maar ook als onderwerp dat jonge mensen inspireert. De onderwerpen energie, innovatie, internationale sociale voorwaarden en circulariteit dragen bij aan de missie van Defensie.
Roos benadrukte dat bij het toepassen van deze onderwerpen altijd de veiligheid en operationele inzetbaarheid van onze collega’s en van ons materieel voorop staan.
Inkoop kan hierbij helpen. Inkopers zijn gewend om het beste materieel uit de markt te halen. Als organisator van dit congres nodigen wij nu anderen uit om samen de uitdaging van het nemen van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid aan te gaan.

Joint Effort in de gouden driehoek

Rinze Geertsma vertelde over het toepassen van duurzame energiebronnen bij de Marine en het Maritiem Masterplan. Hierin werken allerlei partijen samen: Defensie, onderzoekinstituten, leveranciers en zeevarende organisaties. Samen willen zij duurzaam het verschil maken.
Rinze legde uit dat de toepassing van een bepaalde soort brandstof ondermeer te maken heeft met de grootte van de schepen en de brandbaarheid van het materiaal. Zo zijn waterstof en methanol niet geschikt voor onze grootste schepen. Daarvoor zijn wij op zoek naar hybride oplossingen. Hiermee zijn ook grote besparingen op het brandstofgebruik te behalen.

In twee rondes volgden een aantal inspirerende sessies.

Joint Effort met het bedrijfsleven

De snelgroeiende wereldbevolking, de gemiddelde welvaartstoename en het bijbehorende consumptiepatroon dwingen ons de economie razendsnel duurzaam te maken. Doen we dat niet, dan zorgen water- en grondstoffen schaarste, klimaatontwrichting en de toenemende migratie voor een onleefbare wereld vol conflicten. Jos Reinhoudt van MVO Nederland vertelde over de noodzaak van een transitie naar een nieuwe economie die klimaatneutraal en circulair wordt. Technologisch is het haalbaar, op langere termijn is het ook financieel verstandig.

Lees hier waarom ik koos om ook de afkorting MVO te gebruiken.

Circulaire economie

Deze sessie sloot mooi aan bij het betoog van MVO Nederland. Maartje van Reedt Dortland, Elske Tjepkema en Frank Jonker van Jong Defensie Duurzaam namen ons mee bij het spel “in the loop” In deze award winning serious game leerden wij welke waardevolle herbruikbare grondstoffen in ons militair materieel gebruiken en hoe we hier slimmer en duurzamer mee om kunnen en moeten gaan.

Joint Effort in de bedrijfsvoering

Jeroen Haans vertelde dat eén van de speerpunten in het programma Energietransitie Defensie het borgen van duurzaamheid in de bedrijfsvoering is. Daarmee geeft Defensie mede invulling aan het realiseren van onze duurzaamheidsdoelen. Om dat te bereiken is een mindshift nodig. Hoe veranderen we onze cultuur de duurzaamheid in onze bedrijfsvoering écht te realiseren?

Innovatie is de sleutel tot MVO

Van de mindshift naar MIND. Dit staat voor Military Innovation by Doing. Dit omdat wij geloven in de kracht van doen, maar ook omdat innovatie begint tussen de oren, in ons brein.
Versterken van het innovatief vermogen is ook belangrijk op het gebied van duurzaamheid. Tijdens de workshop deelden John Voorbach, Marijke Speelberg en Bart Zwiep voorbeelden van innovatieve projecten die bijdragen aan ons maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap. Luister hier waarom Bart de mooiste ‘bullshit baan’ van Defensie heeft.

Financiële Joint Effort

In de praktijk blijkt dat het financieren van de transitie van de transitie naar een nieuwe economie een struikelblok vormt. Militair werkstudent Jakob Ollivier de Leth ging aan de hand van een aantal praktische voorbeelden de diverse financieringsvormen langs. De SBIR (Small Business Innovation Research) is een interessante optie.

MVO is geen keuze

Volgens generaal-majoor Rob Jeulink is het nemen van onze maatschappelijk verantwoordelijkheid geen keuze meer, maar een onderdeel van ons werk. Het milieu is een van de grootste veiligheidsthema’s in de wereld. Daarom is de rol van Defensie bij dit thema zo belangrijk. Daarnaast is er ook een intrinsieke motivatie, namelijk de zorg voor de volgende generaties.
De generaal vertelde over een groot aantal projecten waar de landmacht werkt aan de vier thema’s die Roos Wijman in haar introductie noemde. De sleutel tot succes is de joint effort met allerlei partijen. Dit leidt tot een win-win voor alle belanghebbenden. Niet omdat het moet, maar omdat er geen alternatief is.

Call tot action van onze Staatssecretaris

Staassecretaris Barbara was onder de indruk van de inspirerende sessies van deze middag. Volgens haar is elkaar inspireren/van elkaar leren 1 van de manieren om dit thema tot een succes te maken. Erin geloven en samen doen (de joint effort) zijn twee anderen.
Dat betekent ook dat bij de start van een project de aanname moet zijn dat toepassing van de vier onderwerpen mogelijk is. Dan gaat het lukken. Rob van Arnhem bewees dit met de rijksbrede categorie bedrijfskleding. Dat bewijst ook de ‘green social deal’ die de staatsecretaris onlangs sloot met drie gemeentes rondom de renovatie van de Bernhard kazerne. Zij riep dan ook op om dit congres volgend jaar weer te organiseren en elkaar te blijven inspireren met mooie nieuwe voorbeelden.

Afsluiting

Roos Wijman voegde in haar afsluiting er nog aan toe dat uitgedaagd worden ook een belangrijke succesfactor is. De inspirerende sessies van deze middag daagden haar namelijk uit om met dit thema verder te gaan. Zij riep de deelnemers op om deze uitdaging samen met haar, als een Joint Effort op te pakken.

Dank aan onze Rijkstrainees Inkoopprofessionals (TRIP) Ires de Boer en Amber Mulder voor de organisatie van dit congres!

Joint Effort

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven