Innoveren binnen de overheid

Innoveren bij de overheid is essentieel voor een goed functionerende publieke sector. Met innovatie kunnen de maatschappelijke uitdagingen worden aangepakt en wordt bijgedragen aan het duurzame groeivermogen van de maatschappij. En ook omdat de maatschappij zelf snel verandert: aansluiten bij innovatieve ontwikkelingen is essentieel voor de legitimiteit van de overheid. Technologie en innovatie worden steeds belangrijker, ook voor de publieke sector en houden zich niet aan departementale grenzen.

Het is tijd om de krachten te bundelen en het innovatief vermogen van de overheid te vergroten. Zowel op het gebied van technologische innovatie, procesinnovatie en sociale innovatie.Het is daarom tijd om de krachten te bundelen en het innovatief vermogen van de overheid te vergroten. Zowel op het gebied van technologische innovatie, procesinnovatie en sociale innovatie.

Daarom organiseerde de Rijks Innovatie Community in samenwerking met maar liefst 13 Rijksonderdelen INNOvember. Dit betekende een maand lang werken, leren en beleven van innovatie voor en door de overheid. Collega’s vanuit de hele Rijksoverheid lieten zien welke innovaties zij toepassen. Gedurende deze maand had ik de keuze uit meer dan 100 innovatieve sessies!

innoveren INNOvember

Innoveren met inkoop

Inkoop ontbrak daar niet bij. Zo waren er de eerste week sessies met titels als: ‘Innovatiegericht inkopen’, ‘Innoveren bij de overheid met nieuwe technologieën’ en ‘Aanbesteden in tien dagen’. Bij de eerste twee ging het vooral over het gebruik van een SBIR. SBIR (‘Small Business Innovation Research’) werkt als een gefaseerde innovatiecompetitie, waarbij per fase telkens de ondernemingen met de beste offertes doorgaan. SBIR is het inkopen door de overheid van onderzoeksdiensten om een markt te creëren waarop ze later zelf kan gaan inkopen. Een bekend voorbeeld van een geslaagde SBIR is de Vegetarische Slager.

Aanbesteden in 10 dagen was veruit de meest interactieve en daarom voor mij deleukste sessie. In verschillende rondes werden de deelnemers bijvoorbeeld thuis aan het werk gezet om te tekenen wat de beste en slechtste uitkomst van zo’n traject kunnen. Meer over deze methodiek vindt je in DEAL! #7 (november 2020). Collega’s van Defensie verzorgden een boeiende sessie over duurzame bedrijfskleding.

Innoveren bij Defensie

Defensie was ook met andere sessies vertegenwoordigd. Bijvoorbeeld met robotica en autonome systemen en door deelname aan project Avatar. Of op het gebied van Maatschappelijke Verantwoord Opdrachtgeverschap en over alternatieve energievoorziening met de Smartbase. Deze sessie werd beloond met de wissel bokaal voor de meest innovatieve sessie.

Maar Defensie had ook sessies over werken in ecosytemen op de MINDbase, datagedreven werken, het vergroten van het oplossend vermogen, werken met startups, exoskeletten of adaptieve organisatie & nieuwe businessmodellen. Leuk on te zien op hoeveel verschillende terreinen mijn collega’s aan het innoveren zijn!

NAnovember

Vrijdag 27 november was de laatste sessie van dit jaar. In Nanovember werd nagepraat over dit succesvolle event en ook vooruitgekeken. Samenwerken was een sleutelwoord. Dat bleek eigenlijk al uit het feit dat er 13 ministeries samenwerkten bij dit event en dat er in totaal 98 organisaties samenwerkten. Practice what you preach dus. Geneaal-majoor Rietdijk zei het mooi:

Als Defensie zijn we betrokken in een innovatiewedloop met onze tegenstanders. Innoveren is winnen. Dat doe je niet alleen. Daarom werkt Defensie samen met kennisinstituten en bedrijven (de gouden driehoek), maar ook met andere overheden.

Een ander spreker stelde dat het tempo van veranderingen zo hoog is geworden dat niemand die meer alleen aankan. Om te innoveren is lef, moed en ruimte nodig. En we moeten leren van onze mislukkingen. Dat meer mensen dat dachten bleek wel uit het feit dat de sessie ‘Briljante mislukkingen’ van Paul Iske de best bezochte sessie was.

INNOvember mag dan voorbij zijn, innoveren stopt nooit. Ook na november blijft de Rijksoverheid samen innoveren. De Rijks Innovatie Community (RIC) zet het werk van INNOvember voort. Samen met haar leden zet RIC zich in om innovatoren met elkaar te verbinden. RIC organiseert kennissessies en faciliteert kennisdeling over innovatie voor de hele Rijksoverheid. Word lid of houd de website in de gaten.
Een aantal van de sessies zijn opgenomen. Je kunt ze terugvinden op Vimeo. Rest mij de organisatie en alle sprekers te bedanken voor dit geweldige event!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven