Dag van de Rijksinkoop 2018: Inkoopprofessional van de toekomst

Op 29 maart 2018 vond de vierde Dag van de Rijksinkoop plaats in de Rijnstraat 8 in Den Haag. Dit jaar stond het programma in het teken van de inkoopprofessional van de toekomst. Inkopers, categoriemanagers, contractmanagers en beleidsmakers kwamen samen om ervaringen uit te wisselen op het gebied van de rijksinkoop. In twintig verschillende workshops werd kennis gedeeld.

Rijnstraat 8 is het fraai gerenoveerde gebouw waar ik ooit mijn inkooploopbaan begon. Ik was toen aangesteld als beleidsadviseur inkoop bijInkoopprofessional van de toekomst: Rijnstraat 8 de toenmalige Rijksgebouwendienst, nu het Rijksvastgoedbedrijf. Het was druk. De zaal was met 200 man helemaal vol. Er waren echter ruim twee keer zoveel aanmeldingen. Ik mocht mee helpen om de eerste en tweede versie van dit evenement te organiseren. De derde versie werd bij de achterburen van het Ministerie van BZK gehouden. Leuk om te zien dat dit evenement zo succesvol is geworden!

Dagvoorzitter was Dirk Jan de Bruijn, programmadirecteur bij het Ministerie van I&M. Als directeur van de Innovatiecentrale was hij bij uitstek de man die iets moest hebben met de toekomst. Uiteraard kwam ook André Weimar, CPO Rijk aan het woord. Hij legde een link tussen de diverse workshops en de verbeterprogramma’s waar de rijksinkoop momenteel mee bezig is.

Workshops

Beter aanbesteden

De eerste workshop waar ik aan deelnam werd gegeven door Matthijs Huizing, aanjager van het project Beter Aanbesteden. De titel was “wat kunnen we leren van andere overheden”. Veel, bleek al snel. Ondanks het verschil in schaalgrootte kampen andere overheden met dezelfde problemen als de rijksoverheid. Ook de klachten van leveranciers waren heel herkenbaar.

Prestatiegericht inkopen

Daarna was het tijd voor een sessie prestatiegericht inkopen. Lees: innovatieve aanbestedingsprocedures. In verschillende groepjes werd een procedure onder de loep genomen en gescoord op acht verschillende aspecten. Ik kreeg eigenlijk de indruk dat een goed uitgevoerde traditionele methode, al dan niet met toevoeging van methodieken als Best Value of Vested, ook genoeg innovatieruimte biedt. Zeker als je innovatie binnen de overheidsinkoop ziet als een nauwere samenwerking met jouw leverancier! Neemt het vertrouwen in elkaar doen, dan stijgen ook de mogelijkheden om prestatiegericht te werken.

Kwaliteitsmanagement

Als laatste een sessie over kwaliteitsmanagement. Onze eigen Pieter van Dorth gaf een interactieve sessie over het MSU+ model. Dit is het model dat wij rijksbreed inzetten. Pieter had net een audit bij de Haagse Inkoop Samenwerking (HIS) afgerond. Hij is niet alleen de man van de Superformule, maar ook een warm pleitbezorger van het goed inzetten van het MSU+ model. Ook hier kwam Vertrouwen weer om de hoek kijken. Om te leren en te verbeteren is het belangrijk dat de IUC’s de resultaten van hun audits met elkaar delen.

Conclusie

Terug in de grote zaal, werd de oogst van de verschillende workshops binnengehaald. Die bleek flink te zijn. Voor de organisatoren en de deelnemers dus een waardevolle dag waar ook volop werd genetwerkt. Complimenten voor de organisatie dus!

Inkoopprofessional van de toekomst: Star Wars

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven