PIANOo-congres 2017: Beter Aanbesteden doen we zo

Op 1 juni vond het jaarlijkse PIANOo-congres me de titel ‘Beter Aanbesteden doen we zo’ weer plaats. Met 730 aanmeldingen is het wel duidelijk dat dit HET inkoopevenement van Nederland is.

Dit jaar was de succesformule op twee plekken gewijzigd. Ten eerste de samenstelling van het programma. Deelnemers waren gevraagd ideeën voor het programma in te dienen. Dit bleek een gouden greep, want het aantal sessies was erg groot. Het luxeprobleem dat zich hierbij voordeed was dat het erg lastig was een keuze te maken uit het aanbod. De tweede wijziging was van personele aard. Maarten Kaster was dit jaar onze gastheer i.p.v. Wouter Stolwijk, die deze rol jarenlang vervulde. Wat ongewijzigd was, was de ruime gelegenheid om te netwerken. Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt.

Beter aanbesteden

Het PIANOo-congres  begon met een plenaire opening onder leiding van Boris van der Ham. Keynote speaker was Matthijs Huizing. Hij is de aanjager van het project Beter Aanbesteden. Wat mij goed deed, was dat hij meerdere malen de professionaliteit van de overheidsinkopers noemde. Daarnaast was hij ook onder de indruk over de passie waarmee zij over hun vak praten. Ik vreesde eigenlijk voor het volgende onderdeel: de paneldiscussie. Gelukkig was dat niet terecht. Ik vond het heel interessant om te horen hoe de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven reageerden op de stellingen van Matthijs. Opvallend was dat zij allemaal beaamden dat het voor het MKB lastig blijft om deel te nemen aan aanbestedingen.

Praktijkvoorbeelden en werksessies

Zoal gezegd; de keuze uit onderwerpen was groot. Dit jaar koos ik voor onderwerpen waar ik weinig mee heb. Ik liet mij daarom leiden door een gevleugelde uitspraak van Arjan van Weele: “voor je het weet heb je er wat aan”.
Dat betekende Agile en ICT aanbestedingen, LEAN in het inkoopproces, GWW projecten en het HoogWaterBeschermingsProjecten en Value Engineering in de bouw. Of ik er nu direct wat aan heb? Nee, niet direct (uitgezonderd de toepassing van LEAN). Wel merkte ik dat er binnen de kaders van de Aanbestedingswet heel veel ruimte is. Heel veel ruimte om hele mooie resultaten te bereiken. Dat zet mij in ieder geval aan het denken.

Conclusie PIANOo-congres

Mijn conclusie is dat Matthijs met een gerust hart naar huis kon.  Met de kennis die we als overheidsinkopers hebben opgebouwd kunnen wel al Goed aanbesteden. Met de snelheid waarmee dit vakgebied zich ontwikkeld en de passie van de mensen die dit vak uitoefenen ligt Beter Aanbesteden binnen bereik. De Best practices op dit PIANOo-congres zijn daarvoor het bewijs.

PIANOo-congres 2017: Bester aanbesteden doen we zo
bron: PIANOo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven