PIANOo-congres 2016: Inkooponomie of de kunst van het inkopen

 

 
Tijdens het elfde PIANOo-congres werd een nieuw woord geïntroduceerd: inkooponomie. Dit woord staat symbool voor de belangrijkste ontwikkeling in het vakgebied van de overheidsinkoop. Volgens PIANOo is dat de omslag van een juridische naar een economische focus. Of dat inderdaad de belangrijkste ontwikkeling is, daar kun je uitgebreid over discussiëren.  Dat we als overheidsinkoper moeten uitgaan van het begrip “value for taxpayers money”. Daar zal de discussie in ieder geval niet over gaan. En van het idee van de overheidsinkoop als een “lawyers paradise” zal alleen de betreffende doelgroep warm van worden.

Opening

Maar goed, het PIANOo-congres. Dat was, zoals elk jaar, weer fantastisch. Veel oude en nieuwe bekenden, interessante sessies en een goed verzorgd programma. Met recht is dit HET inkoopevenement van het jaar!
Mark Dierikx opende het PIANOo-congres. Hij is directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging van het ministerie van Economische Zaken en verantwoordelijk voor de gewijzigde  Aanbestedingswet 2012. Blijkbaar had hij goed opgelet bij het thema, want diverse malen benadrukte hij het Vak van Inkoop. Voor mij de mooiste opmerking:
 laat het vak van inkoopadviseur de status krijgen die het verdient!

Startups

De rest van de dag hadden we de keuze uit maar liefst 38 deelsessies. Zelf begon ik  start-up in Residence’ programma van de gemeente Amsterdam. De gemeente biedt Innovatieve ondernemers en start-ups de kans om iets nieuws aan te bieden of te ontwikkelen. Ik vond dat heel inspirerend. Vooral de manier waarop de gemeente met aanbestedingsprocedures voor deze specifieke doel omgaat. Zoals de bedenker van de app MijnBuur zei: “we zagen verschrikkelijk op tegen die procedure. Toen we vroegen  ‘wanneer moet dat plaatsvinden’ was het antwoord: je bent er al doorheen!”  Er bestaan dus gelukkig nog wel creatieve en meedenkende  juristen!

Waardecreatie

De volgende ronde zat ik bij Arjan van Weele in een uitverkochte zaal. Arjan vraagt zich af of inkoop doorkantelt richting waardecreatie of  terug richting kostenreductie? Zoals altijd was het weer een genoegen om een sessie van Arjan bij te wonen. Arjan had een aparte sidekick meegenomen. Nemand minder dan Boris van der Ham ondersteunde hem bij de toegezegde interactie met het publiek.

Dynamisch Aankoop Systeem

Daarna wilde ik wel eens weten wat de (on)mogelijkheden van het Dynamisch Aankoop Systeem zijn. Ik was niet de enige met die behoefte, want ook deze sessie zat weer stampvol. Er bleken zich ruim twee keer zoveel mensen aangemeld te hebben. Er ontspon zich een breed en interessant gesprek over ervaringen van de gemeente Amsterdam met de marktplaats. Vanuit PIANOo werd toegezegd om een korte termijn met een handreiking DAS te komen.
foto: Aletta Peelen

Markttvisie

Ter afsluiting bezocht ik een boeiende sessie van Rijkswaterstaat over hun Marktvisie. De visie kwam begin  2016 is tot stand in nauwe samenwerking tussen opdrachtgevers, brancheverenigingen en opdrachtnemers. Ik was heel benieuwd naar de eerste resultaten. Ook wilde ik  graag weten of deze visie toepasbaar is voor Leveringen en Diensten. Daar lijkt het wel op. Daar ga ik eens verder naar kijken.

De kunst van inkopen

Terugkijkend op de elfde versie van het PIANOo-congres zie  ik meer in een andere betekenis van inkooponomie.  –onomie wordt namelijk vaak gebruikt als “de kunde van”. De kunde van het inkopen dus. Daar kan ik veel meer mee. Inkopen is een vak (dat zei Mark Dierikx ook al), maar bij de overheid vind ik inkopen echt een kunde, een kunst. Zie maar eens bij iedere aanbesteding de juiste balans te vinden tussen doelmatigheid, rechtmatigheid en (soms tegenstrijdige) beleidsdoelstellingen. Alle lof voor de collega’s die die kunst verstaan.  Deze dag bewees maar eens te meer dat er daar genoeg van zijn. Gezien het grote aantal bezoekers (ik hoorde het aantal van 600 noemen) neemt dat aantal hierna alleen maar toe!
 
Complimenten voor de organisatie!
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven