PIANOo-congres 2015: Het spel en de regels

Op 4 juni was het weer zover: HET jaarlijkse inkoopfeest voor en door inkopers in de publieke sector. Voor de tiende keer organiseerde PIANOo dit festijn, de afgelopen jaren in samenwerking met NEVI Publiek. Dit keer heel toepasselijk in de Kuip. Geen woorden, maar daden past namelijk helemaal bij PIANOo en het hand in hand, kameraden symboliseert de netwerkgedachte heel mooi.

Dit jaar was het thema Het spel en de regels. Actueler kon het niet. Overheidsinkoop wordt de laatste tijd vaak in één adem genoemd met integriteit. Er gaat heel  veel goed en heel soms gaat het fout. Helaas haalt die laatste categorie de krant, de televisie en de politiek. De overheid koopt niet professioneel in, is dan gelijk het adagium. Maar professioneel opdrachtgeverschap is juist de kern van onze taak. Kennis van markten, producten en bedrijven, proportionaliteit, doelmatigheid, rechtmatigheid én integriteit. En dan ook nog eens Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, innovatie en het bereiken van Value for Taxpayers money. Ga er maar aan staan!

In het plenaire deel van het congres verkenden Kees Verhoeven (kamerlid D66), Muel Kapitein (hoogleraar business ethiek en integriteit) en André Weimar (CPO Rijk) deze vraagstukken verder. Leuk was dat André de tango als inspirerend voorbeeld noemde.  Frank Rozemeijer gebruikte deze vergelijking ook in zijn oratie als hoogleraar Purchasing & Supply Management aan Maastricht University en ik heb hem daarna dankbaar overgenomen in mijn blog over vertrouwen tussen markt en overheidNa ieder filmpje ging een discussiepanel bestaande uit Lotte de Bruijn (directeur Nederland ICT), Philippe Raets (gemeentesecretaris Rotterdam) en Siep Eilander (directeur NEVI Publiek) verder in op stellingen rondom het rapport Elias, integriteit en het vak inkoop. Dit gedeelte werd moeiteloos aan elkaar gepraat door NEVI hoogleraar Bart Vos, ondersteund door een jongleur die, net als een inkoper bij de overheid, moeiteloos diverse ballen in de lucht wist te houden.

Vervolgens ging de ruim 700 (!) aanwezigen uiteen in een aantal  strategische sessies. Ik koos voor de sessie van Frank Rozemeijer en Edwin de Maa (VP For Resale Sourcing bij Albert Heijn) met als titel: Inkoop als vak. Frank ging op de resultaten van het  onderzoekNext generation procurement en  zoomde in op inkoopcompetenties, teamcreativiteit en innovatie. Welke competenties zijn nodig nu van inkoopprofessionals steeds meer gevraagd wordt? Welke cultuur en welk klimaat is daarbij nodig? Edwin vertelde hierna over zijn ervaringen binnen private inkoop. Ik vond dit een bijzonder interessante sessie waarbij mij vooral is bijgebleven dat een inkoper in de toekomst veel meer van zijn rechterhersenhelft gebruik zal maken. Hierbij passen de drie C’S van Creativity, Connect en Courage. Voor innovatie heb ik wel eens over drie gelijksoortige C’s gehad: connect, convert en collaborate. Hoog tijd daarna voor de  lunch en het netwerken. Even opladen voor nog eens drie rondes vol kennis en ervaring!

Ik begon de middag met een sessie over de concurrentiegerichte dialoog door Dolf Bruins van het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij liet zien welke bijdrage de concurrentiegerichte dialoog kan leveren aan het bereiken van de organisatorische doelstellingen van het ziekenhuis en aan een verbeterde business alignment. Hij gaf aan deze methodiek onder de nieuwe Europese richtlijnen waarschijnlijk makkelijker toepasbaar wordt. Iets om in de gaten te houden.

Bianca Niekus, Jose van der Geest, Naomi Bieri en Evelien de Vust (allen UWV ) noemden  hun sessie  over latrelaties en trouwen met je leverancier. Intrigerend! Om te bepalen op welke manier je met leveranciers wilt samenwerken heeft UWV de ‘Samenwerken op Maat’  methodiek ontwikkeld. De methodiek bevat naast een model een uitgebreide receptuur voor het inrichten van de verschillende relatietypes.Hele interessante sessie waar de deelnemers naar huis gingen met een uitleg over de SOM methodiek op een uitvouwbaar creditcard formaat. Handig!

Als laatste zochten Alexander Arsath Ro’is, en Luyke Venema van de  Gemeente Haarlemmermeer de grenzen van het inkoopvak op. Hun mening was dat publieke inkoop traditioneel wordt benaderd vanuit een rechtmatigheids-, juridisch, ethisch of integriteitsperspectief. Bij de gemeente Haarlemmermeer worden de inkoopprofessionals echter ook getraind op het tonen van meer lef. Dat betekent soms een (ingecalculeerd) risico nemen. Ook is de gemeente geïnspireerd door business-gedreven inkoop. De directie heeft de inkopers daarom opdracht meegegeven dat doelmatigheid voorop staat. Leuk om deze sessie bij te wonen want het sloot goed aan bij mijn eigen gedachten over de ontwikkeling van het inkoopvak.

Naar goed gebruik werd deze succesvolle dag afgesloten met een gezellige netwerkborrel en aansluitend diner waar nog uitgebreid werd nagepraat over de opgedane kennis en nieuwe kennissen werden gevonden. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven